School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Kauppila, Olli-Pekka. 
Title:Creating ambidexterity through interorganizational partnering
Published:[Helsinki] : Aalto University, 2011
Description:82, [103] s. : kuv. ; 25 cm.
Series:Aalto University publication series. DOCTORAL DISSERTATIONS, 1799-4934 ; 9/2011
Series no:9/2011
Year:2011  Thesis defence date: 2011-02-11
Discipline:Organization and Management
Department:Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Index terms:cooperation; innovaatiot; innovation; international companies; kansainväliset yhtiöt; networks; organisaatio; organization; verkostot; yhteistyö
Language:eng
Bibid:574195
ISBN:978-952-60-4019-6
Abstract:
Thesis defence announcement:
KTM Olli-Pekka Kauppilan organisaatioiden ja johtamisen aineeseen kuuluva väitöskirja “Creating Ambidexterity through Interorganizational Partnering” tarkastetaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa perjantaina 11.2.2011. Väitöskirjan otsikko suomeksi on “Samanaikaisen innovatiivisuuden ja tehokkuuden vahvistaminen yritysten yhteistyösuhteilla”.

Kuten esimerkiksi Nokian viimeaikaiset haasteet matkapuhelinmarkkinoilla osoittavat, pitkän aikavälin menestyminen edellyttää kykyä yhteensovittaa uutta luovaa innovatiivisuutta olemassa olevan toiminnan tehokkuuden kanssa. Kykyä samanaikaiseen innovatiivisuuteen ja tehokkuuteen kutsutaan ambidekstriaksi eli molempikätisyydeksi. Kauppila tutkii väitöskirjassaan, miten yritykset voivat vahvistaa molempikätisyyttään kumppanuustoimintansa avulla. Johdanto-osion lisäksi neljästä esseestä koostuva väitöskirja esittää paitsi teoreettisia malleja niin myös sekä määrällisestä että laadullisesta aineistosta tehtyjä empiirisiä löydöksiä. Tulokset tuottavat teoreettisesti uutta tietoa, josta on myös käytännön hyötyä yrityksille niiden pyrkimyksissä saavuttaa samanaikaisesti innovatiivisuutta ja tehokkuutta.

Yritysten kumppanuudet edistävät innovatiivisuuden ja tehokkuuden maksimointia

Tutkimuksen keskeinen havainto on, että ulkoiset kumppanuudet tukevat yritysten molempikätisyyttä eriyttämällä innovatiivisuuteen ja tehokkuuteen liittyviä toimintoja toisistaan ja yritysten perustoiminnoista. Ulkoisten yhteistyösuhteidensa avulla yritys pääsee hyötymään esimerkiksi yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa tehtävästä tutkimuksesta, joka ei ole sidottua nykyliiketoiminnan tarpeisiin, mutta josta saattaa kehkeytyä merkittäviä innovaatioita vastaisuudessa. Ulkoiset kumppanuudet mahdollistavat myös olemassa olevan toiminnan tehostamisen. Esimerkiksi valmistusalihankinnan kumppaneita ja jakelijoita hyödyntämällä yritys voi maksimoida toimintansa tehokkuuden.

Yritysten on itse kyettävä tasapainottamaan ristiriitaiset näkemykset

Koska molempikätisyyttä pyritään luomaan yritystasolla, yritysten on ensisijaisesti kyettävä jakamaan huomionsa tasapuolisesti innovaatio- ja tehokkuustoimintojen välillä. Tästä syystä yritysten on kehitettävä organisaatio, joka integroi erityyppisten kumppaneiden osaamisen, edistää vuorottelua innovatiivisuuden ja tehokkuuden välillä ja kestää ristiriitaisten näkemysten painetta. Kauppilan väitöskirjassa keskustellaan yksityiskohtaisesti siitä, miten tällaisia organisaatioita voidaan rakentaa. Lisäksi esitetään kokoavia malleja eri toimijoiden rooleista ja roolien keskinäisestä linkittymisestä molempikätisyyden luomisessa. Kauppila esittää väitöskirjassaan myös, että tietyissä rooleissa toimivien yksittäisten työntekijöiden on kyettävä työssään yhdistämään samanaikainen innovatiivisuus ja tehokkuus. Tähän liittyen väitöskirjassa tarkastellaan molempikätisyyttä myös yksilötasolla.
Opponents:Mäkelä, Kristiina
professor
Hanken School of Economics, Finland

Chairperson:Tienari, Janne
professor