School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Lindman, Juho. 
Title:Not accidental revolutionaries : essays on open source software production and organizational change
Published:[Helsinki] : Aalto University, 2011
Description:65, [64] s. : kuv. ; 25 cm.
Series:Aalto University publication series. DOCTORAL DISSERTATIONS, 1799-4934 ; 13/2011
Series no:13/2011
Year:2011  Thesis defence date: 2011-03-11
Discipline:Information Systems Science
Department:Tieto- ja palvelutalouden laitos
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [1054 KB]
Index terms:business branches; information systems; information technology; ohjelmistot; organisaatio; organization; software; tietojärjestelmät; tietotekniikka; toimialat
Language:eng
Bibid:574286
ISBN:978-952-60-4037-0
Abstract (eng):Open Source Software research has established that OSS technology (tools and practices) holds untapped potential. Based on a systematic literature review and a research engagement over a three-year period of data gathering, my dissertation describes how organizations leverage OSS practices to produce software. Leveraging OSS can be divided into two processes: 1) inbounding (moving public assets inside a company) and 2) outbounding(publishing) OSS. I outline the structural consequences these changes in software production entail and provoke. My research question is: What is the relation between local renegotiation of the term OSS and the organizational change provoked by OSS technology?

I chose a qualitative approach to examine the case companies, informed by OSS research and institutional theory. The bulk of the data emerges from the industrial ITEA-COSI project, which focused on software commodification. I aim to provide a narrative of how the term OSS travels from the writings of enthusiasts to the daily work practices of software producing organizations. The findings underline the importance of local renegotiation of the term OSS. This renegotiation provokes structural changes in 1) the organizations that adopt OSS technology, but more widely also in 2) the industries these companies operate in.

The main contribution of this research thesis, reported in four essays, is directed at two audiences: first, at academics, to promote the idea that OSS in organizations should be researched in a sensitivized manner. This requires moving away from too simplistic institutional contexts and ”the OSS business model”. Second, it is directed at practitioners, to reduce uncertainty about the adoption of OSS technology and to help build a capacity to accept, search for, motivate and reward contribution.
Abstract (fin):Organisaatiot eivät ole pystyneet hyödyntämään kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa tunnistettua avoimen lähdekoodin potentiaalia. Tässä väitöskirjassa on kuvattu avoimen lähdekoodin hyödyntämistapoja organisaatioissa kolmivuotisen seurantatutkimukseen ja systemaattiseen kansainväliseen kirjallisuuskatsaukseen perustuen. Väitöskirja kuvaa ohjelmistotuotannon muutoksen ennakkoehtoja ja organisatorisia seurauksia. Tarkka tutkimuskysymys on: Mikä on avoimen lähdekoodin termin merkitystä koskevien paikallisten tulkintojen ja avoimen lähdekoodin teknologian aiheuttaman organisatorisen muutoksen välinen suhde?

Tutkimuksessa on käytetty laadullista tutkimusotetta ja sen viitekehyksenä toimivat avoimen lähdekoodin tutkimus ja institutionaalinen teoria. Suurin osa datasta on kerätty ITEA-COSI -tutkimusprojektista, joka keskittyi ohjelmistokommodifikaatioon. Tutkimuksen tarkoituksena on luoda kuvaus siitä, miten avoin lähdekoodi kulkeutuu ohjelmistogurujen kirjoituksista ohjelmistoja tuottavien organisaatioiden jokapäiväisiin käytäntöihin. Työn tulokset korostavat paikallisten neuvotteluiden merkitystä. Neuvottelut koskien termin ”avoin lähdekoodi” merkitystä aiheuttavat erilaisia muutoksia ohjelmistotuotantoon 1) niissä organisaatioissa, jotka hyödyntävät avointa lähdekoodia, mutta laajemmin 2) niillä toimialoilla, joilla nämä yritykset toimivat.

Neljässä tutkimusesseessä raportoidut tulokset on suunnattu kahdelle eri yleisölle. Ensinnäkin tutkijoille, jotta avointa lähdekoodia tutkittaisiin paikallisten tulkintojen merkitys huomioiden. Tämä vaatii sensitiivisyyttä organisaatioiden erityispiirteille. On varottava liiallista yksinkertaistamista ja ”voittavan avoimen lähdekoodin liiketoimintamallin” etsimistä. Toiseksi tulokset on suunnattu asiantuntijoille vähentämään avoimeen lähdekoodin liiketoimintakäyttöön liittyvää epävarmuutta. Tulokset kannustavat asiantuntijoita etsimään, hyväksymään, motivoimaan ja palkitsemaan kontribuutioita.
Opponents:Åkerfalk, Pär
professor
Uppsala University, Sweden

Chairperson:Rossi, Matti
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11077