School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Lohivesi, Kari 
Title:Managerial and Organisational Mechanisms for Corporate Failure. Ekomen Group Case
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 165
Series no:A-165
Year:2000  Thesis defence date: 2000-04-07
Discipline:Organization and Management
Index terms:Bankruptcy; Company failures; Efficiency; Konkurssit; Strategia; Strategy; Suorituskyky; Yrityksen epäonnistuminen
Language:eng
Bibid:256178
ISBN:951-791-439-3
Abstract:
Thesis defence announcement:
Managerial and Organisational Mechanisms for Corporate Failure: Ekomen Group Case

KTL Kari Lohiveden väitöskirja "Managerial and organisational mechanisms for corporate failure: Ekomen Group case" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa(HKKK) perjantaina 7.4.2000. Vastaväittäjänä toimii professori B. Ram Baliga (Wake Forest University, North Carolina) ja kustoksena professori Risto Tainio (HKKK). Tilaisuus alkaa HKKK:n päärakennuksen NOKIA-salissa B200 (os. Runeberginkatu 14-16) kello 12.

Tutkimuskohteena on yhden yksittäisen yrityksen, vuonna 1982 perustetun ja
vuonna 1991 konkurssin päätyneen, OTC-listatun Ekomen-konsernin, koko
elinkaaren kuvaaminen ja tuhoutumisen selittäminen. Tutkimus keskittyy niiden
syiden ja prosessien tarkastelemiseen, joiden tuloksena konsernin kehitysura
vaihtui menestyskierteestä epäonnistumiseen. Ekomen-konsernin osalta
havaittiin, että samojen tekijöiden, joiden oli uskottu vahvan menestymisen
kaudella olevan kriittisiä menestystekijöitä, havaittiinkin tuhoutumisen
jälkeen olevan myös epäonnistumisen kannalta keskeisiä tekijöitä.
Ekomen-konsernin strategia vaihtui vuosien 1988-89 aikana uutta hakevasta,
innovatiivisesta toiminnasta eli "eksploratiivisesta" diversifioitumisesta
tiukasti fokusoiduksi, olemassaolevaa liiketoimintaa hyödyntäväksi eli "eksploitatiiviseksi" kasvustrategiaksi. Strategian muutos perustui konsernin ylimmän johdon havaintoon konsernin taloudellisen suorituskyvyn heikkenemisestä liiallisen laajentumisen seurauksena. Pyrkiessään välttämään "eksploratiivisuusloukun" konsernin johto muutti strategiaansa voimakkaasti. Tämä ei kuitenkaan johtanut toivottuun tulokseen. Liiallisuuteen viedyn kiinteistöliiketoimintaan painottuneen fokusoitumisen seurauksena konserni ajautui "eksploitatiivuusloukkuun" ja tuhoutui.

Väitöskirjassa esitetään, että se hetki, jolloin erilaiset suorituskykyyn vaikuttavat tekijät muuttuvat olemassaoloa ja menestystä ylläpitävistä voimista olemassaoloa uhkaaviksi epäonnistumisen voimiksi, on yhtä epämääräinen kuin veteen piirretty viiva. Ekomen-konsernin tapauksessa tämä veteen piirretty viiva linkittyi toisaalta ylimmän johdon voimakkaaseen tahtoon ja toisaalta yrityksen suorituskykyyn. Ylimmän johdon vahvaa sitoutumista ja tahtoa tarvitaan halutun toimintalinjan toteuttamiseksi, mutta tämä johdon tahdonvoima ja päättäväisyys voi olla myös keskeinen epäonnistumisen komponentti. Tämä olikin keskeinen epäonnistumista selittävä tekijä Ekomen-konsernin tapauksessa. Tahdonvoiman lisäksi lopputulos (onnistuminen tai epäonnistuminen) näyttäisi riippuvan niin ikään siitä suorituskykyisyyden tasosta, johon kyseinen yritys tai organisaatio on kulloinkin kykenevä. Ekomen-konsernin tapauksesta voitiin empiirisesti myös demonstroida, kuinka lukuisat eri tekijät ja seikat olisivat yhtä hyvin voineet ohjata konsernin onnistumisen kuin myös epäonnistumisen uralle. Siten pohjimmiltaan se, kumpaan suuntaan tilanne ja organisaatio kehittyy, näyttäisi riippuvan keskeisesti siitä, olisiko tarvittavalla hetkellä "mahdollisuuksien ikkuna" avoinna vai suljettuna.
Opponents:Baliga, B. Ram
professor
Wake Forest University, USA

Chairperson:Tainio, Risto
professor