School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Nyberg, Martti 
Title:Interaction Between the Economy and Politics in Finland. A Study on Popularity of Parties and Political Business Cycles
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 170
Series no:A-170
Year:2000  Thesis defence date: 2000-06-21
Discipline:Economics
Index terms:Business cycles; Economics; Economy and business; Kansantalous; Political parties; Politics; Politiikka; Puolueet; Suhdanteet; Talouselämä
Language:eng
Bibid:258617
ISBN:951-791-457-1
Abstract:
Thesis defence announcement:
Onko talouden ja politiikan välillä vuorovaikutusta?

VTM Martti Nybergin kansantalouden alaan kuuluva väitöskirja "Interaction Between the Economy and Politics in Finland: A Study on Popularity of Parties and Political Business Cycles" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa keskiviikkona 21. kesäkuuta. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 päärakennuksen Nokia-salissa, B200 (os. Runeberginkatu 14-16). Vastaväittäjänä toimii professori Erkki Koskela Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Pertti Haaparanta Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Eri maissa on tutkittu laajasti talouden ja politiikan vuorovaikutusta. Ekonometrisia malleja käyttäen on selvitetty taloudellisten tekijöiden kuten työttömyyden ja inflaation vaikutusta siihen, mitä puoluetta äänestäjät kannattavat vaaleissa tai kyselytutkimuksissa. Toisaalta on tutkittu poliittisia suhdeannevaihteluja, jotka syntyvät, kun hallitus yrittää talouspolitiikan avulla vaikuttaa talouden tilaan vaalimenestyksen tai ideologisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkastettavassa väitöskirjassa tutkitaan talouden ja politiikan vuorovaikutusta Suomessa sotien jälkeisenä aikana. Tutkimustulokset osoittavat, että äänestäjät katsovat hallituspuolueiden olevan ainakin osittain vastuussa talouden kehityksestä. Työttömyyden ja inflaation kasvaessa hallituspuolueiden kannatus vähenee ja yksityisen kulutuksen kasvaessa kannatus lisääntyy. Edelleen tulokset tukevat käsitystä, että äänestäjien subjektiiviset arviot talouden kehityksestä vaikuttavat hallituspuolueiden kannatukseen. Kun äänestäjät arvioivat, että talouden tila paranee, hallituspuolueiden kannatus kasvaa. Tutkimuksessa on kiinnitetty huomiota myös vaalitulosten ennustamiseen. Lisäksi tulokset osoittavat, että valtion menot kasvavat ja veroaste laskee ennen vaaleja. Sen sijaa tulokset eivät tue poliittisten suhdannevaihteluiden olemassaoloa bruttokansantuotteen, työttömyyden ja inflaation kehityksessä.

Tutkimuksen tulokset tarjoavat uutta tietoa talouden ja politiikan vuorovaikutuksesta pienessä avoimessa taloudessa, jossa hallituskoalitiot vaihtuvat.
Opponents:Koskela, Erkki
professor
University of Helsinki, Finland

Chairperson:Haaparanta, Pertti
professor