School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Sasi, Viveca Anita. 
Title:Essays on resource scarcity, early rapid internationalization and born global firms
Published:[Helsinki] : Aalto University, School of Economics, 2011
Description:viii, 202 s. : kuv. ; 25 cm.
Series:Aalto University publication series. DOCTORAL DISSERTATIONS, 1799-4934 ; 142/2011
Series no:142/2011
Year:2011  Thesis defence date: 2011-12-09
Discipline:International Business
Department:Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Index terms:companies; growth; international companies; internationalization; kansainväliset yhtiöt; kansainvälistyminen; kasvu; yritykset
Language:eng
Bibid:575102
ISBN:978-952-60-4435-4
Abstract (eng):This dissertation focuses on a relatively new organizational form: Born Globals, or small and medium sized firms that internationalize rapidly from the start. For Born Global firms, globalization at an early stage of business development and speed of internationalization are paramount, which is what distinguishes them from small and medium enterprises (SMEs) that internationalize in a traditional manner, i.e. in a gradual and step-by-step manner. Rapid internationalization and/ or globalization puts extremely high pressure on firms, with respect to obtaining and organizing resources that allow for faster and deeper global commitment. This issue is addressed in the dissertation’s overarching research problem of “how Born Global firms deal with resource scarcity to internationalize/ globalize rapidly from the start”.

The dissertation consists of seven main chapters, in addition to an introduction and a conclusion. The absence of a suitable internationalization theory for the Born Global or international new venture (INV) firm is addressed in chapter two. In chapter three, a longitudinal process perspective on the financing strategies of Finnish Born Globals is adopted. The fourth chapter explores a relatively recent phenomenon – the Internet – and its role in decreasing resource scarcity and liability of foreignness for the INV. In the fifth chapter the focus is on the role of networks in the INV’s internationalization process, specifically formal and informal networks of the founders and the firms. Chapter six is a comparative study of INVs in two small and open economies. The aim in the article is to explore whether business and social networks vary between these countries. Chapter seven investigates critical events in the globalization process of a Born Global. The purpose in chapter eight is to identify appropriate strategic actions that can increase global growth despite the adversity created by scarce resources.

The focus of this thesis is resource constraints and how they affect Born Global firms in various circumstances over time, in networks, in changing markets, and at the industry and country levels. The key themes in the chapters – financing, networks and the Internet – relate to access to resources, and the findings show that the constraints and strategies differ at different stages of internationalization and globalization. Each of the chapters containing this thesis offers specific suggestions for future research.
Thesis defence announcement:
Pelkkä kotimainen rahoitus ei riitä syntymästään globaalien yritysten kansainvälistymisteen

Viveca Sasin tutkimuksen mukaan syntymästään globaalien yritysten (Born Globals) tulisi hankkia sekä kansainvälistä rahoitusta että rahoituksen osaamista jotta ne kansainvälistyisivät ja menestyisivät nopeasti. Tämä koskee erityisesti pieniä talousjärjestelmiä, kuten esimerkiksi Suomea. Siten yrityksille ei riitä pelkkä kotimainen rahoitus.

Tutkimus tarjoaa käytännön ohjeita avuksi rahoitusprosessiin. Ohjeet kattavat mm. sisäisen ja ulkoisen, julkisen ja yksityisen eri rahoituslähteet, sekä muodollisen että epämuodollisen pääoman. Tutkimus ehdottaa realistisia rahoitusvaihtoehtoja syntymästään globaaleiksi aikoville yrityksille. Näitä ovat mm. perustajan omat sijoitukset, julkinen siemenraha, businessenkelin tuki, riskipääoma, globaalien kumppaneiden lahjoitukset ja listautumisanti (IPO).

Tutkimuksen mukaan internetin käyttö on tärkeä osa syntymästään globaalin yrityksen nopeassa kansainvälistymisessä. Tutkimuksessa kehitetään kaksi eri internetiin perustuvaa strategista lähestymistapaa, joita yritykset voivat hyödyntää kansainvälisessä markkinoinnissaan ja myynnissään. Kun sopivat strategiat ovat käytössä esimerkiksi tytäryhtiöiden myyntiin ja markkinointiin tarvittavia resursseja kohdemarkkinoilla voidaan vähentää.

Yritykset käyttävät samanaikaisesti useita strategioita

Sasin tutkimus keskittyy resurssien vähyyteen ja miten ne vaikuttavat syntymästään globaaleihin yrityksiin eri olosuhteissa sekä ajan kuluessa, muuttuvilla markkinoilla, ja eri toimialoilla ja eri maissa. Tutkimuksen avainteemat rahoitus, verkostot ja internet liittyvät resurssien saatavuuteen, ja tulosten mukaan resurssien vähyys ja strategiat eroavat eri kansainvälistymisen vaiheissa.

Nyt saadut tulokset eroavat aiempien tutkimusten tuloksista: perustamisvaiheessa yritykset keskittyvät samanaikaisesti lukuisiin eri strategioihin eivätkä käytä niitä toisiaan seuraten. Näitä strategioita ovat esimerkiksi tuotekehitys, resurssihankinta, jakelu, myynti sekä markkinointi.

Sasin väitös keskittyy verrattain uuteen yritysmuotoon: syntymästään globaaleihin yrityksiin tai pieniin ja keskikokoisiin yrityksiin, jotka kansainvälistyvät pian perustamisensa jälkeen. Globalisaatio liiketoiminnan alkuvaiheessa ja kansainvälistymisen vauhti ovat tunnusomaisia syntymästään globaaleille yrityksille. Tämä seikka erottaa ne perinteisin tavoin askel askeleelta kansainvälistyvistä pienistä ja keskisuurista yrityksistä.
Opponents:Ito, Kiyohiko
professor
University of Hawaii at Manoa, United States

Knight, Gary
professor
Florida State University, United States

Chairperson:Luostarinen, Reijo
professor