School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Vassinen, Antti. 
Title:Configurational explanation of marketing outcomes : a fuzzy-set qualitative comparative analysis approach
Published:[Helsinki] : Aalto University, School of Economics, Department of Marketing, 2012
Description:xii, 254 s. : kuv. ; 25 cm.
Series:Aalto University publication series. DOCTORAL DISSERTATIONS, 1799-4934 ; 39/2012
Series no:39/2012
Year:2012  Thesis defence date: 2012-04-27
Discipline:Marketing
Department:Markkinoinnin laitos
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [1973 KB]
Index terms:marketing; markkinointi; strategia; strategy
Language:eng
Bibid:608945
ISBN:978-952-60-4574-0
Abstract (eng):As marketing, as a function and a process, is required to explain itself with more transparency, new tools and comprehensive analysis processes must be created and adopted, so that marketing performance and its determinants can systematically be understood and developed.

In this dissertation, I present fuzzy-set qualitative comparative analysis (‘FS/QCA’; Ragin, 2000; Fiss, 2008; Rihoux and Ragin, 2009; and others) as a novel approach to assessing marketing performance. My key argument is that the fuzzy-set qualitative comparative analysis research approach and methodology can be used to explain marketing outcomes as results of configurations of causal conditions in specific contexts, yielding managerially relevant knowledge that would otherwise be difficult to access and interpret.

The broad aim of this dissertation is to supplement the range of marketing management support systems, modeling approaches, and marketing performance assessment systems to provide better knowledge-driven decision support. The analytical premises of FS/QCA and its applications in fields of study related to marketing position it as a candidate to overcome some key challenges faced in marketing performance analysis: dealing with causal complexity, heterogeneity, asymmetry, configurationality, contextuality, and qualitative meaning.

To draw together the research approach, the methodology, and the marketing performance management perspective, I specify a synthetic research process, configurational explanation of marketing outcomes (‘CEMO’), comprising the theoretical and empirical steps required for analysis. I demonstrate how the configurational explanation process was successfully carried out in two empirical contexts to generate results that are valid, reliable, and contribute knowledge that is directly relevant within the chosen context.

The key contribution of this study is intended to be methodological: a specification of an analysis process for accessing a new type of contextually relevant knowledge about causal mechanisms that shape marketing performance. New knowledge accessible with CEMO provides opportunities for staging more effective marketing actions and, ultimately, an opportunity for better marketing performance.
Thesis defence announcement:
Markkinoinnin tilastonäpertely romukoppaan

Vaikuttavuuden tunnistamisesta uutta ymmärrystä tulosten tulkintaan

Nykyään markkinoinnin tutkimuksen suurin haaste on ymmärtää, mihin yritysten tulisi kohdentaa rajalliset resurssit, ja millaisia tuloksia markkinointi-investoinneilta voidaan odottaa. Parempi ymmärrys markkinoinnin vaikuttavuudesta on edellytys markkinointiosaamisen kehittämiselle niin yritystasolla kuin kansallisesti.

Antti Vassinen esittelee väitöskirjassaan markkinoinnille uuden menetelmän, jonka avulla saadaan esille mikä markkinoinnin tekeminen tuottaa tulosta ja mikä ei. Menetelmän avulla tutkijat ja liikkeenjohtajat pääsevät käsiksi niihin mekanismeihin, jotka tuottavat markkinoinnin tulokset liiketoiminnassa ja toimintaympäristössä.

Vassisen menetelmä, Causal Explanation of Marketing Outcomes (CEMO), mahdollistaa monimutkaisten, syvää laadullista ja kontekstuaalista ymmärrystä vaativien sekä keskenään ristiin vaikuttavien ilmiöiden mallintamisen systemaattisen konfiguraatioanalyysin avulla. Koska tämä tieto on erittäin vaikeasti saavutettavaa ja todennettavaa nykyisillä tilastollisilla menetelmillä, on Vassisen lähestymistapa arvokas lisä keinoihin ymmärtää ja hallita markkinoinnin ilmiöitä.

Uutta tietoa luopumalla vanhoista oletuksista

CEMO-menetelmä auttaa löytämään vastauksia yritysten ja markkinointipäättäjien strategisiin mutta arkisiin ongelmiin: Mitkä kilpailukeinot toimivat, ja missä yhdistelmissä? Millä tavoilla markkinoinnin tulosvaikutus syntyy juuri tässä yhteydessä?

Menetelmä lähtee liikkeelle totuttujen tilastollisten menetelmien vastaisista olettamista: samaan lopputulokseen on useita eri polkuja, pieni ero matkalla voi johtaa tyystin toiseen tulokseen, hyvän tuloksen takana ovat eri tekijät kuin heikon tuloksen.

- Menetelmää on sovellettu Valion tuoretuotteisiin ja Blue1:n lentotarjousten markkinoinnin vaikuttavuuteen, ja saatua tietoa on jo hyödynnetty yritysten liiketoiminnassa. Lisäksi sitä on kehitetty ja testattu monipuolisesti parin kymmenen eri yrityskumppanin liiketoimintakontekstissa, Vassinen kiittää.

Tutkimus on osatulos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ja Svenska handelshögskolanin StratMark-hankkeesta.
Opponents:Wilkinson, Ian
professor
University of Sydney, Australia

Chairperson:Tikkanen, Henrikki
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11558