School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Jylhä, Petri. 
Title:Essays on the economics of hedge funds
Published:[Helsinki] : Aalto University, School of Economics, Department of Finance, 2012
Description:ix, 142 s. : kuv. ; 25 cm.
Series:Aalto University publication series. DOCTORAL DISSERTATIONS, 1799-4934 ; 44/2012
Series no:44/2012
Year:2012
Discipline:Finance
Department:Rahoituksen laitos
Index terms:capital flow; financing; investment funds; pääomavirrat; rahoitus; sijoitusrahastot
Language:eng
Bibid:608948
ISBN:978-952-60-4584-9
Abstract (eng):The common denominator of the four essays in this dissertation is that they all study hedge funds. Over the past two decades, hedge funds have grown into a sizable industry, with the total assets under management topping 2 trillion dollars. This rapid growth, tales of stellar performance, and alleged roles in all recent financial turmoils have prompted both public and academic interest in hedge funds. This dissertation contributes to the existing literature and public debate by providing four peeks under the hood to better understand hedge funds.

The first essay studies currency speculation by hedge funds. It shows that hedge funds invest in a simple carry trade strategy, and that this activity affects interest rates, exchange rates, and the returns to currency speculation. The empirical results are consistent with a theoretical model of segmented international financial markets. The second essay investigates whether hedge funds provide immediacy on the stock market. The essay finds that hedge funds supply immediacy, but the supply decision varies significantly across fund types and in time. The immediacy supply of hedge funds also affects market liquidity, the liquidity premium, return reversals, and market volatility. The third essay finds capital flows to have a significant positive impact on hedge fund returns. Further, the impact of flows accounts for a sizable proportion of historical estimates of hedge fund alphas. The fourth and final essay studies return misreporting by hedge funds. It shows that a simple theoretical model can capture hedge fund managers’ misreporting motives. Misreporting affects estimates of risks and returns of hedge funds, as well as investors’ investment decisions.

This dissertation reveals new facts about the sources of hedge fund returns, the macro-level effects of hedge fund activities, and the behavior of hedge fund managers and investors. These results should be of interest to the academic audience, as well as to the investing public and policymakers.
Thesis defence announcement:
Väitös valottaa hedge-rahastojen vaikutuksia

Hedge-rahastoja pidetään salamyhkäisinä ja julkisessa keskustelussa niiden toiminta saa ajoittain lähes myyttisiä piirteitä. KTM Petri Jylhän väitöstutkimus valottaa hedge-rahastojen toimintaa ja osoittaa, että näillä rahastoilla on sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia niin sijoittajilleen kuin rahoitusmarkkinoille

Väitöstutkimus koostuu neljästä erillisestä esseestä, jotka tarkastelevat hedge-rahastojen toimintaa eri näkökulmista.

Ensimmäisessä esseessä tutkitaan hedge-rahastojen toimintaa kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Tulosten mukaan rahastot harjoittavat yleisesti perinteistä korkoerokaupankäyntiä, jossa lainataan varoja matalakorkoisessa valuutassa ja sijoitetaan korkeakorkoiseen valuuttaan.

Rahastot ovat kasvaneet niin suuriksi, että niiden kaupat valuuttamarkkinoilla vaikuttavat valuuttakursseihin ja korkotasoihin. Näin tapahtui esimerkiksi syksyllä 2008, jolloin pääomapako hedge-rahastoista vahvisti Japanin jeniä ja heikensi monia korkeakorkoisia valuuttoja.

Pääomavirroilla merkittävä vaikutus rahastojen tuottoihin

Toisessa esseessä todetaan hedge-rahastojen tarjoavan likviditeettiä osakemarkkinoilla. Tulosten mukaan rahastot ostavat sellaisia osakkeita, joita muut sijoittajat haluavat myydä, ja myyvät osakkeita, joita muut haluavat ostaa. Siten hedge-rahastot parantavat markkinoiden likviditeettiä ja vähentävät osakekurssien heiluntaa.

Kolmas essee osoittaa, että pääomavirroilla on merkittävä vaikutus hedge-rahastojen tuottoihin. Sijoittajien sijoittaessa pääomia rahastoihin rahastot kasvattavat olemassa olevia sijoituksiaan, mikä puolestaan nostaa rahaston sijoitusten arvoa. Tämän hintavaikutuksen poistuminen kestää lähes kaksi vuotta. Näin ollen osa hedge-rahastojen lyhyen aikavälin tuotoista on pääomavirtojen aiheuttamaa.

Hedge-rahastot vääristelevät tuottojaan omaksi edukseen

Neljännessä esseessä tarkastellaan hedge-rahastojen tuottoraportointia ja sen totuudenmukaisuutta. Tulosten mukaan osa hedge-rahastoista vääristelee raportoituja tuottolukujaan ajoittain omaksi edukseen. Vääristelyllä voidaan keinotekoisesti paisuttaa rahastoa ja laskuttaa korkeampia palkkioita, muokata tuottohistoriaansa houkuttelevammaksi uusille sijoittajille, ja myydä rahasto-osuuksia ylihintaan uusille sijoittajille tai toteuttaa sijoittajien lunastuksia alihintaan.

Tuottojen vääristelyä tapahtuu eniten silloin, kun siitä on myös eniten hyötyä rahastolle. Tuottojen manipulointi keinotekoisesti alentaa arvioita rahaston riskisyydestä ja paisuttaa arvioita riskikorjatusta tuotosta. Mahdollisesti juuri näistä syistä sijoittajat suosivat vääristeleviä rahastoja totuudenmukaisesti raportoivien sijaan.