School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Sorjonen, Pasi 
Title:Essays on Dividends and Taxes
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 164
Series no:A-164
Year:2000  Thesis defence date: 2000-02-04
Discipline:Economics
Index terms:Dividends; Hinnat; Osakemarkkinat; Osingot; Prices; Stock markets; Taxation; Verotus
Language:eng
Bibid:254130
ISBN:951-791-433-4
Abstract:
Thesis defence announcement:
Esseitä osingoista ja niiden verotuksesta

KTL Pasi Sorjosen kansantaloustieteen alan tohtorinväitöskirja "Essays on Dividends and Taxes" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa (HKKK) perjantaina 4.2.2000. Vastaväittäjänä toimii professori Jukka Perttunen Oulun yliopistosta ja kustoksena professori Pentti Haaparanta. Tilaisuus alkaa klo 12 HKKK:n päärakennuksen Xerox-salissa (juhlasali) osoitteessa Runeberginkatu 14-16.

Tutkimus käsittelee osakekurssin käyttäytymistä osinko-oikeuden irtoamispäivänä. Tulokset ovat sopusoinnussa sen käsityksen kanssa, että osakkeen hinnan lasku osingon irrotessa heijastaa osinkotulon ja myyntivoittojen veroasteita. Osakkeiden hinnat putosivat osingon irtoamispäivinä Helsingin Arvopaperipörssissä vuosina 1989-90 ja 1993-97 keskimäärin 70-75 prosenttia osingon määrästä. Tulos voidaan tulkita siten, että osinkotuloa verotettiin ankarammin kuin myyntivoittoja. Markkinoilla toimineille sijoittajille olisi jäänyt 75 markan myyntivoitosta verojen jälkeen yhtä paljon käteen kuin 100 markan osinkotulosta. Ensin mainitulla ajanjaksolla tulos voidaan selittää kotimaisten sijoittajien ja jälkimmäisellä ajanjaksolla ulkomaisten sijoittajien verokohtelulla.

Tutkimuksessa selvitettiin myös verovaikutuksen arviointimenetelmien luotettavuutta käyttämällä kontrolloitua koejärjestelyä, jossa oikea vastaus tiedettiin tarkasti etukäteen. Tulosten mukaan paraskin menetelmä saattaa antaa harhaanjohtavia tuloksia. Virheellisten tulosten mahdollisuus on suurin silloin, kun tarkastellaan verraten pientä joukkoa osakkeita, joiden päivittäinen hintojen vaihtelu on voimakasta ja joiden osinkotuotto on matala. Sen sijaan pörssin käyttämällä osakekurssien noteeraustarkkuudella näyttää olevan melko vähäinen vaikutus tarkastelluilla menetelmillä saatavien tulosten luotettavuuteen.
Opponents:Perttunen, Jukka
professor
University of Oulu, Finland

Chairperson:Haaparanta, Pertti
professor