School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Handelberg, Jari. 
Title:Aspects of top management team and firm growth
Published:[Helsinki] : Aalto University, School of Economics, Department of Management and International Business, 2012
Description:xii, 124, [92] s. : kuv. ; 25 cm.
Series:Aalto University publication series. DOCTORAL DISSERTATIONS, 1799-4934 ; 76/2012
Series no:76/2012
Year:2012  Thesis defence date: 2012-06-20
Discipline:International Business
Department:Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [1069 KB]
Index terms:companies; entrepreneurship; growth; johtaminen; kasvu; management; menestyminen; processes; prosessit; success; technology; teknologia; yrittäjyys; yritykset
Language:eng
Bibid:609947
ISBN:978-952-60-4657-0
Abstract (eng):This study concerns the growth of young technology-based firms in particular and the growth of firms more generally. It has been widely established that firm growth is important to a region, both economically and socially, most notably through the generation of employment. However, a number of studies have revealed that only a small proportion of firms generate such growth.

Recent literature on growth has emphasized the role of top management in providing the limits for firm growth. A number of studies have confirmed that successful ventures are often established by groups rather than by individuals. Further studies on top management teams have confirmed the link between management teams and organizational performance, especially in high-velocity conditions. An increasing body of knowledge on the importance of teams has led venture capitalists and government agencies to rely heavily on teams and team building as guarantees for the success of new firms. However, despite accumulating evidence about the link between founding/management teams and performance, relatively few efforts have been made to investigate the constructs underlying the linkage.

The primary purpose of this study is to explore the link between aspects of top management and firm growth in young technology-based companies. The research task is to conceptualize and explore the relationships between aspects of team and firm performance and growth, and also the conditions for the emergence and continued existence of these relationships. The theoretical rationale underlying this research setting is that managers at the top of the organization have the most influence on the choices and organizations of firms. Furthermore, their backgrounds, experiences, and cognitive frames of reference are reflected in their behavior and decisions. Since the legitimacy of firms may be evaluated via their managers and their backgrounds, top managers (and their backgrounds) can also have another direct influence on performance. Thus, it can be concluded that if top managers have the appropriate backgrounds, experiences, knowledge, skills, and cognitive frames of reference for growth, their firms will grow (based on both the efficiency and legitimacy of the firm).

This study draws on a number of areas within the field of entrepreneurship, management, and organizations research. The areas of new venture creation, small business growth, top management teams, small group research, and institutional theory provide the underpinning for this study, and the basis for the contributions made to the field of entrepreneurship and small business growth research. Several constructs, taking into account the multiple levels of analysis, are developed to increase our understanding on the relationship between aspects of top team and firm performance and growth.
Abstract (fin):Tämä tutkimus selvittää yrityksen johtoryhmän ominaisuuksien ja prosessien vaikutusta yrityksen kasvuun ja menestykseen. Tutkimuksen kohteena ovat nuoret teknologiayritykset. Lisäksi yrityksen kasvua koskevia yleistyksiä pohditaan laajemminkin.

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että kasvuyritykset ja yritysten kasvu ovat tärkeitä kansantaloudelle, sillä kasvuyritykset tuottavat suuren osan uusista työpaikoista. Kasvuyrityksiä on kuitenkin varsin harvassa. Nämä seikat, kasvuyritysten tärkeys ja toisaalta niiden harvinaisuus, ovat saaneet aikaan lisääntyneen kiinnostuksen kasvuyrityksiä ja kasvuyritystutkimusta kohtaan.

Yrityksen johtoryhmällä on asemansa ja tekemiensä päätösten kautta suuri vaikutus yrityksen kehitykseen ja kasvuun. Vastaavasti johtoryhmän ominaisuudet ja prosessit heijastuvat yrityksen tekemissä päätöksissä ja valinnoissa. Näin johtoryhmän ominaisuuksilla ja prosesseilla on suora yhteys yrityksen kasvuun ja kehitykseen. Johtoryhmän ominaisuuksilla on myös välillinen yhteys yrityksen menestykseen. Yrityksen kehityspotentiaalia ja varteenotettavuutta arvioidaan yrityksen johtoryhmän ominaisuuksien perusteella, ilman, että siinä arvioidaan suoraan varsinaisesti johdon toimintaa työssään. Näin johtoryhmän ominaisuuksilla on myös välillinen vaikutus yrityksen kehitykseen ja menestykseen toimintaympäristön toimijoiden toimiessa myönteisesti tai kielteisesti yrityksen kasvua ja kehitystä kohtaan. Kiinnostus johtoryhmiä, johtoryhmän ominaisuuksia ja prosesseja kohtaan onkin lisääntynyt merkittävästi. Kasvuyrittäjyyden tärkeys ja toisaalta johtoryhmien osoitettu vaikutus kasvuun on saanut myös yrittäjät, liikkeenjohdon konsultit ja yrittäjyyttä edistävät virkamiehet kiinnostumaan johtoryhmistä pyrkimyksenään edistää yritysten kasvua johtoryhmien ja johtoryhmäosaamisen avulla.

Vaikka tiettyjen johtoryhmän ominaisuuksien on osoitettu liittyvän yrityksen kasvuun, esiintyy vielä paljon epäselvyyttä siitä, milloin mikäkin ominaisuus vaikuttaa tai liittyy yrityksen kasvuun ja menestykseen myönteisesti ja milloin kielteisesti.

Tämä tutkimus tuottaa lisätietoa johtoryhmän ominaisuuksien ja yrityksen kasvun ja menestyksen välisestä suhteesta sekä olosuhteita, joissa suhde ilmenee. Tutkimus täydentää aikaisempaa johtoryhmätutkimusta ja laajemmin yrittäjyyden, yritysten kasvun ja organisaatioiden tutkimusta. Lisäksi tutkimus tuottaa käytännön tietoa johtoryhmien hyödyntämisestä yrityksen kasvun edistämiseksi.
Thesis defence announcement:
Suomalaisten vanhanaikaiset arvot ja säännöt syynä kasvuyritysten vähyyteen

KTL Jari Handelbergin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa tekemä tutkimus kertoo miksi Suomi tuottaa vähän kansainvälisiä kasvuyrityksiä vaikka täällä satsataan koulutukseen ja tutkimukseen. Lisäksi Handelberg valottaa syitä miksi Suomessa puhutaan niin paljon yrittäjyydestä ja kasvuyrittäjyydestä, toisin kuin vielä pari vuosikymmentä sitten.

Tutkimuksen mukaan suomalainen yhteiskunta ei ole ajan tasalla. Järjestelmä periytyy vanhanaikaisesta toimintaympäristöstä, ajalta, jolloin maailma jakautui kahtia sosialistiseen ja kapitalistiseen. Tällöin Suomi oli vielä varsin suljettu ja sen markkinat säänneltyjä. Suomalaiset pitävät historian kuluessa muotoutunutta järjestelmää ja sen arvoja, normeja, sääntöjä ja tapoja itsestään selvinä. Suomalaisten toiminta ja mm. ohjautuminen ammatteihin johtuu tästä järjestelmästä.

Toimintaympäristön tunnistaminen välttämätöntä kasvuyritysten syntymiselle

Kun sosialismi romahti 1990-luvulla, maailma muuttui nopeasti dynaamisemmaksi ja hektisemmäksi paikaksi. Entiset sosialistivaltiot siirtyivät tukemaan kuluttaja- ja markkinavetoista taloutta. Keskustelu kasvuyrityksistä ja niiden tärkeydestä sekä haasteista on osa tätä kehitystä. Jotta voisimme tuottaa kansainvälisesti merkittäviä kasvuyrityksiä ja niitä luotsaavia yrittäjiä, täytyy tunnistaa toimintaympäristö ja vastata sen vaatimuksiin.

Väitöstutkimus selvittää nuorten teknologiayritysten yrittäjien ja johtoryhmien ominaisuuksien sekä muiden toimintaympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutusta yritysten syntyyn ja kasvuun. Tutkimus koostuu neljästä osatutkimuksesta, joista jokainen tuottaa täydentävää tietoa johtoryhmän ominaisuuksien ja kasvun välisestä suhteesta.
Opponents:Paasio, Antti
professor
Turku School of Economics, Finland

Miettinen, Asko
professor
Tampere University of Technology, Finland

Chairperson:Lahti, Arto
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/4447