School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Jaakkola, Matti. 
Title:Strategic orientations, market-based capabilities and business performance : the moderating effect of business context
Published:[Helsinki] : Aalto University, School of Economics, Department of Marketing, 2012
Description:vii, 236 s. ; 25 cm.
Series:Aalto University publication series. DOCTORAL DISSERTATIONS, 1799-4934 ; 79/2012
Series no:79/2012
Year:2012  Thesis defence date: 2012-06-19
Discipline:Marketing
Department:Markkinoinnin laitos
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [1485 KB]
Index terms:marketing; markets; markkinat; markkinointi; return; strategia; strategy; toimialat; tulos
Language:eng
Bibid:609949
ISBN:978-952-60-4664-8
Abstract (eng):Prior research has demonstrated that strategic orientations (e.g., market orientation, learning orientation and innovation orientation) and market-based capabilities (e.g., innovation capability and customer-linking capability) positively affect business performance. However, how these lead to superior firm performance has been insufficiently addressed. Moreover, the level of robustness of the performance implications has yet to be clarified. To these ends, the main research problem for this dissertation is: “How do different strategic orientations and market-based capabilities contribute to companies’ business performances in different business contexts?” To address this problem, direct, mediated, and complementary performance effects of strategic orientations and market-based capabilities are examined. Furthermore, different external and internal contexts that could strengthen or weaken performance implications are considered. These issues are analyzed empirically in four complementary essays included in this dissertation.

The first essay examines whether different strategic orientations and marketing capabilities affect firm performance in an ‘engineering country’ context and determine whether these performance implications are different between countries. The second essay focuses on the roles of three core business process capabilities in translating the potential value of market orientation into superior business performance. In the third essay, I investigate whether a combination of market orientation and innovation capability leads to synergistic performance outcomes for firms in different business contexts. The fourth essay, by adopting a configurational approach, examines the roles of customer-linking capabilities and innovation capabilities in contributing to financial performance under different organizational and environmental contexts. In each essay, data sets ranging from 249 to well over 1,000 respondents are analyzed.

This dissertation contributes to both theory and practice. It adds to the understanding of the interplay between strategic orientations and market-based capabilities, as well as offers insight in to the how these factors contribute to business performance. Secondly, it identifies that performance implications are strongly context-dependent. According to the results, strategic orientations do not suffice as themselves; rather their value lies in building and leveraging market-based capabilities that account for differentials in firm performance. The analyses also identify combinations of orientations and capabilities that lead to superior performance. Importantly, firms should acknowledge that differences in and between country context, market type, and environmental turbulence may significantly affect the performance outcomes of their strategic orientations and market-based capabilities. I conclude that contextuality and the role of resource-capability combinations should be increasingly considered; failure to do so might lead to misleading results and potentially harmful recommendations for companies.
Thesis defence announcement:
Yritysten menestysreseptit ovat kontekstisidonnaisia.

Eräs markkinoinnin ja strategisen johtamisen tutkimuksen keskeisimmistä kysymyksistä on: Miksi tietyt yritykset menestyvät toisia paremmin? Edelleen ymmärretään vain osittain, mitä liiketoiminnallinen menestys erilaisissa toimintaympäristöissä edellyttää. Koska yritysten resurssit ovat rajalliset, niiden onnistunut kohdentaminen on elintärkeää.

DI Matti Jaakkolan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa tekemä tutkimus tunnistaa yritysten menestyksen taustalla useita vaikuttavia mekanismeja.

Tutkimuksen mukaan yritysten menestysreseptit voivat olla varsin monimutkaisia ja samaan lopputulokseen on usein monta reittiä. Lisäksi reseptit ovat vahvasti kontekstisidonnaisia; se mikä toimii tietyssä maassa tai markkinaympäristössä ei välttämättä toimi toisessa.

Erityisesti liiketoimintaympäristön ja yrityksen muun osaamisen huomioiminen on olennaista, jotta yritys menestyisi. Muuten menestyksen jarruina vaanivat vääristyneiden analyysien pohjalta laaditut suunnitelmat, jotka voivat heikentää markkinoinnin vaikuttavuutta.

Kyvykkyyksien avulla yritys saa paremman hyödyn resursseista

Aiemmista tutkimuksista poiketen Jaakkolan väitöstutkimus vastaa siihen, miten strategiset orientaatiot (esim. suhtautuminen asiakkaisiin ja innovaatiotoimintaan) ja markkinoinnin kyvykkyydet (esim. yrityksen tuotekehitys- ja asiakassuhdeosaaminen) vaikuttavat erikseen tai yhdessä yritysten tulokseen.

Tulosten mukaan erityisesti kyvykkyyksien avulla yritys voi hyödyntää resursseissa piilevän arvon. Edes esimerkillinen asiakasymmärrys ei paranna yrityksen tulosta, jos ymmärrystä ei käytetä arvontuotantoprosessien ja liiketoiminnan kehittämiseen. Strategiset orientaatiot puolestaan ohjaavat kyvykkyyksien kehittämistä.

Lisäksi koska orientaatioiden ja kyvykkyyksien välillä vallitsee synergisiä vuorovaikutussuhteita, ne parantavat yritysten tulosta yhdessä enemmän kuin erikseen. Siksi yritysten kannattaa tarkastella resursseja ja kyvykkyyksiä tulokseen vaikuttavina kokonaisuuksina.

Tutkimus on osatulos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ja Svenska Handelshögskolanin StratMark-hankkeesta.
Opponents:Cadogan, John
professor
Loughborough University, Great Britain

Chairperson:Möller, Kristian
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/4449