School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Saarinen, Lauri. 
Title:Enhancing ICT supported distributed learning through action design research
Published:[Helsinki] : Aalto University, School of Economics, Department of Information and Service Economy, 2012
Description:v, 133 s. : kuv. ; 25 cm.
Series:Aalto University publication series. DOCTORAL DISSERTATIONS, 1799-4934 ; 92/2012
Series no:92/2012
Year:2012  Thesis defence date: 2012-08-03
Discipline:Information Systems Science
Department:Tieto- ja palvelutalouden laitos
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [2366 KB]
Index terms:action research; information systems; koulutus; learning; opetus; oppiminen; teaching; tietojärjestelmät; toimintatutkimus; training
Language:eng
Bibid:610392
ISBN:978-952-60-4702-7
Abstract (eng):Development of information and communication technology (ICT) enables novel ways for interaction in addition to diminishing boundaries of time and place in teaching and learning. In a distributed learning approach online technologies are blended with campus-based in person activities. In higher education, keeping up with the change creates interests and concerns, which the organization has to attend to in order to employ learning technologies productively in line with its strategic goals.

The purpose of this study is to present and analyze the researcher’s efforts of making ICT enhanced distributed learning understandable and commensurable to different stakeholders within Helsinki School of Economics. During the research an artifact was built. The artifact is an intervention tool, which may be used on several levels of planning and consultation. The artifact’s core consists of a course website template and a minimalist instructional design process attached to it. The core is surrounded by features of organizational management, quality improvement, in addition to internal and external constraints of the organization.

The research question in this study is "How to orchestrate ICT enhanced distributed learning?" The artifact building and organizational intervention were evaluated with data analysis, questionnaires, interviews and reflection.

The chosen research methodology, action design research, results in emergent design principles from an artifact centered organizational intervention. Four design principles - contextualization, concordance, collaboration, and commitment - emerged during the building of the artifact. They are intended to be used along with the artifact within another similar organizational development context.

During the design process (1996-2010), which included the research process, the volumes of online activities within the organization increased. The change did not include many qualitative changes; especially online interaction has not visibly increased. We employ online services mainly to deliver learning material. Therefore, we do not benefit from the online services’ inbuilt characteristics of flexible information sharing, connectedness, and collaboration.

Current use of online activities in teaching and learning reflects existing culture and practices. ICT can be a catalyst to cultural change to show new ways of interaction within an organization. If any change is to be expected, it is likely to be gradual and may take considerable time. Nevertheless, new generations always reconstruct their learning environment.

I always prefer to believe the best of everybody, it saves so much trouble. - Rudyard Kipling.
Thesis defence announcement:
Tietoverkkoja käytetään opetuksessa materiaalin jakelukanavana

Verkon opetuskäyttötavat eivät ole monipuolistuneet viimeisen neljäntoista vuoden aikana. Tietoverkkoa ei hyödynnetä opetuksessa vuorovaikutukseen vaan se on lähinnä materiaalin jakelukanava. Verkon käyttö on lisääntynyt vain määrällisesti.
VTL Lauri Saarinen tutki Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun tekemäänsä väistökirjaa varten tieto- ja viestintätekniikan käyttöä Kauppakorkeakoulun opetuksessa vuosina 1996–2010. Tulosten mukaan verkkopalveluihin sisäänrakennettuja ominaisuuksia, kuten avointa tiedon jakamista, verkottumista ja yhteistoimintaa, ei hyödynnetä opetuksessa monipuolisesti.

Tietoverkon käyttö opetuksessa heijastelee nykyisin olemassa olevaa kulttuuria ja toimintatapoja, jotka perustuvat usein luentoihin ja tentteihin. Tieto- ja viestintätekniikka voisi kuitenkin nopeuttaa kulttuurin muutosta myös yliopistoissa ja johtaa uusiin vuorovaikutuksen muotoihin.

– Yliopistojen on pysyttävä mukana muutoksessa, jotta tieto- ja viestintätekniikkaa voidaan käyttää tehokkaasti osana opetusta ja opiskelua strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi, sanoo Saarinen.

Tutkimuksessa luotiin käsitteellinen työkalu, jota voidaan käyttää opetuksen suunnittelun ja konsultoinnin tukena. Työkalun ydin muodostuu kurssisivuston mallista ja opetuksen suunnittelun tukiprosessista. Työkaluun sisältyvät myös mm. hallinnon prosessit, laadunvarmistus sekä muita sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä.
Opponents:Ryan, Terry
professor
Claremont University, United States

Chairperson:Rossi, Matti
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/4450