School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Torstila, Sami 
Title:Essays on Gross Spreads in Initial Public Offerings
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 179
Series no:A-179
Year:2000  Thesis defence date: 2000-11-30
Discipline:Finance
Index terms:Financing markets; Osakemarkkinat; Rahoitusmarkkinat; Stock markets
Language:eng
Bibid:263172
ISBN:951-791-492-X
Abstract:
Thesis defence announcement:
Tutkimuksia listautumisantien järjestelypalkkioista

KTM, OTK Sami Torstilan rahoituksen alaan kuuluva väitöskirja "Essays on Gross Spreads in Initial Public Offerings" tarkastetaan HKKK:ssa torstaina 30.11.2000. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 päärakennuksen XEROX-salissa, B163. Vastaväittäjänä toimii professori Kenneth Högholm Svenska Handelshögskolanista ja kustoksena professori Matti Keloharju Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Väitöskirja tarkastelee listautumisantien järjestelypalkkioita (gross spreads) käyttäen maailmanlaajuista aineistoa vuosilta 1986 1999. Ensimmäiseksi väitöskirja käsittelee listautumisantien järjestelypalkkioiden määrääviä tekijöitä Euroopassa. Erityisenä eurooppalaisena piirteenä havaitaan se, että yksityistämisissä palkkiot ovat merkitsevästi alhaisempia kuin muissa listautumisanneissa. Tuloksena on myös, että listautumisantien palkkiot ovat Euroopassa merkitsevästi alhaisemmalla tasolla kuin Yhdysvalloissa.

Toiseksi väitöskirjassa tutkitaan järjestelypalkkioiden klusteroitumista tietyille vakiotasoille käyttämällä vertailevaa kansainvälistä aineistoa 27 eri maasta. Kysymys on erityisen ajankohtainen Yhdysvalloissa, jossa asiasta on vireillä kilpailuoikeudellinen tutkinta. Tutkimuksessa havaitaan järjestelypalkkioiden klusteroitumista Yhdysvaltain lisäksi useissa maailman maissa, ennen kaikkea Aasiassa. Maakohtaisia määrääviä tekijöitä tarkastellessa selviää, että klusteroituminen on voimakkaampaa alhaisemmilla palkkioiden tasoilla. Havaitaan myös, että palkkioiden klusteroituminen on pikemminkin maa- kuin toimialakohtainen ilmiö.

Kolmanneksi väitöskirjassa tarkastellaan Yhdysvaltain aineistolla järjestelypalkkion jakautumista syndikaatin jäsenille sekä jakosuhteeseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus muodostaa ensimmäisen empiirisen kuvauksen järjestelypalkkion jaosta. Havaitaan, että poikkeamat yleisimmästä, usein standardina pidetystä jakoperusteesta ovat hyvin yleisiä. Annin pääjärjestäjä saa suuremman suhteellisen osuuden syndikaatin palkkioista suurissa anneissa, eikä pienissä, ennalta arvioituna riskialttiimmissa anneissa.
Opponents:Högholm, Kenneth
professor
Swedish School of Economics and Business Administration, Finland

Chairperson:Keloharju, Matti
professor