School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Kuusisto, Johanna. 
Title:Essays on managing cultural impacts in multinational projects
Published:Espoo : VTT, 2012
Description:69, [81] s. : kuv. ; 25 cm.
Series:VTT science, 2242-119X ; 12
Year:2012  Thesis defence date: 2012-10-26
Discipline:Organization and Management
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [2958 KB]
Index terms:cultural differences; international; johtaminen; kansainvälinen; kulttuurierot; management; projects; projektit
Language:eng
Bibid:623081
ISBN:978-951-38-7471-1
Abstract (eng):Cultural differences have become more perceivable at the same time as national borders have become less relevant and economic systems more dependent on each other. Current concepts about culture do not seem to help in understanding the differences and their effects in practice. Despite the previous efforts within the project management discipline, a large variety of concepts and the lack of practical solutions are leading to disregarding especially the innovation potential arising from multiculturalism.

This thesis consists of a summary and three essays, which are based on three research settings exploited in parallel in the essays. The first essay illustrates the variety of cultural conditions causing challenges between unified project practices and the flexibility of action in individual projects. The second essay reveals the tactics of Finnish project managers when navigating in multicultural project encounters, and the third essay depicts key elements of cross-cultural competence by comparing the differences between the approaches of masters and novices in culturally slanted project encounters.

The first attribute and at the same time limitation associated with the concept of culture is nation, which often (almost always in daily conversation) is used as an equivalent to the word culture. National culture has been found to be obsolescent when managing cultural diversity in a multinational business environment, although it can sometimes be a relevant unit of analysis if linked to, for example, the political and legal institutions of the nation. The external variations of cultural spheres cause problems internally when applying the unified project process model and take attention away from external challenges. Secondly, culture is basically seen as causing only challenges, that is, having a negative influence. Especially on the level of an organisation the actions were directed to decrease or eliminate the possible problems. The individual project managers, on the other hand, saw diversity as more fine-grained and sought the subsequent opportunities. Thirdly, both cultural and project management knowledge are context related. The project manager should be able to change the approach if necessary in the situation at hand.
Abstract (fin):Kulttuurierot ovat yhä selvemmin havaittavissa samaan aikaan, kun maiden välinen kanssakäyminen on lisääntynyt ja niiden taloudelliset järjestelmät ovat yhä riippuvaisempia toisistaan. Tämänhetkinen ymmärryksemme kulttuureista ei tunnu selittävän riittävästi kulttuurierojen vaikutuksia käytännön projektitoiminnassa. Aikaisemmista tutkimuksista huolimatta projektijohtamisen käsitteiden suuri määrä ja käytännön ratkaisujen puute ovat johtamassa tilanteeseen, jossa erityisesti monikulttuurisuudesta nouseva innovaatiopotentiaali jää kokonaan hyödyntämättä.

Tämä väitöskirja sisältää yhteenvedon ja kolme esseetä, jotka perustuvat kolmen erilaisen tutkimusasetelman rinnakkaiseen hyödyntämiseen. Ensimmäinen essee havainnollistaa kulttuurierojen moninaisuutta, joka aiheuttaa haasteita yrityksen yhdenmukaisen projektijohtamisen käytännön ja yksittäisen projektin johtamisen välillä. Pelkästään kansallisten kulttuurierojen huomioiminen ei ole riittävää projekteja johdettaessa, vaikka niillä voi tietyissä tapauksissa olla merkittävä rooli. Poliittiset ja oikeudelliset järjestelmät liittyvät tiiviisti tiettyyn kansallisvaltioon. Kuitenkin esimerkiksi toimialoilla, ammattikunnilla ja organisaatioilla on omat kulttuuriset erityispiirteensä, jotka vaikuttavat tämän tutkimuksen perusteella projektitoimintaan. Nämä erot ulkoisessa toimintaympäristössä vaikeuttavat usealla toimialalla toimivan yrityksen sisäisten toimintojen yhdenmukaista järjestämistä ja vievät huomion ulkoisista haasteista sisäiseen organisoitumiseen.

Toinen essee paljastaa, kuinka yksittäiset suomalaiset projektipäälliköt ovat navigoineet projekteissa ilmenneissä monikulttuurisissa tilanteissa. Toistaiseksi kulttuurierojen nähdään aiheuttavan pääasiassa haasteita ja kielteisiä vaikutuksia projektien etenemiseen. Tämä toteutuu erityisesti organisaatiotasolla, kun taas yksittäinen projektipäällikkö saattaa löytää erilaisuudesta myös mahdollisuuksia. Kolmas essee kuvaa tekijöitä, jotka vaikuttavat projektipäällikön kykyyn ratkaista monikulttuurisissa projekteissa syntyneitä haasteita vertaamalla kokeneiden ja aloittelevien projektipäälliköiden tapaa toimia eri tilanteissa. Tarvittava kulttuuri- ja projektijohtamisen osaaminen on riippuvainen asiayhteydestä, joten projektipäällikön tulee pystyä muuttamaan lähestymistapaansa kussakin tilanteessa sen vaatimalla tavalla
Opponents:Wolf, Patricia
professor
Lucerne University of Applied Sciences and Arts, Switzerland

Chairperson:Tainio, Risto
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/8908