School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Salonen, Anna 
Title:Essays on globalization and evolving competitive strategies of Finnish MNEs : transitioning from products to services and solutions
Published:Espoo : Aalto University, 2012.
Description:179 s.
Series:Aalto University publication series. DOCTORAL DISSERTATIONS, 1799-4934 ; 127/2012
Series no:127/2012
Year:2012  Thesis defence date: 2012-11-02
Discipline:International Business
Department:Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [1462 KB]
Index terms:competitiveness; globalisaatio; globalization; international companies; internationalization; kansainväliset yhtiöt; kansainvälistyminen; kilpailukyky; palvelut; pk-yritykset; products; service; smes; strategia; strategy; tuotteet
Language:eng
Bibid:623227
ISBN:978-952-60-4807-9
Abstract (eng):This study examines the evolving competitive strategies of Finnish MNEs that operate in, and are influenced by, an increasingly globalized competitive environment. The main case firms studied include Kone, Nokia, Perlos, and Wärtsilä.

By drawing on the concept of strategic fit, we describe how the firms studied have shifted competitive strategies through time, and in the context of firm internationalization processes, so as to maintain fit with a changing external competitive environment. The firms studied have first built their international positions through reliance on a differentiation led strategy of product leadership. In later stages, escalating competitive pressures have forced them to improve cost efficiency and to look for new sources of differentiation through business models aimed at adding value beyond products. This value addition is realized through a gradual shift from products to services and customer-specific solutions. In many cases, these changes in competitive strategy have enabled the firms studied to maintain responsiveness to a changing external competitive environment, while building on a logical and continuous evolution of firm-specific capabilities.

Based on the cases studied, it seems that a transition to services and solutions has been most successful among industrial manufacturers that can rely on the installed base logic. This reorientation is much more difficult in industries that lack a serviceable base of products and/or in industries characterized by a highly dynamic competitive environment. In such industries, the transition does not provide for a logical continuation of existing firm capabilities and firms, moreover, do not have sufficient time to implement the changes required. The shift in strategy from products to services and solutions, as well as the related organizational requirements and challenges, are described in more detail through four original research papers included as part of this study.
Abstract (fin):Tämä tutkimus tarkastelee suomalaisten monikansallisten yritysten kilpailustrategian kehittymistä globaalissa kilpailuympäristössä. Pääasiallisina tapausyrityksinä toimivat Kone, Nokia, Perlos ja Wärtsilä.

Tutkitut tapausyritykset ovat rakentaneet asemansa kansainvälisillä markkinoilla erilaistamisstrategiaa hyödyntäen. Erityisesti tuotteiden paremmuudella on ollut merkittävä rooli. Globalisaatio on kuitenkin muokannut voimakkaasti yritysten kilpailuympäristöä pakottaen niitä etsimään uusia kilpailukyvyn lähteitä. Tutkitut yritykset ovatkin kasvavien kustannuspaineiden myötä parantaneet kustannustehokkuuttaan sekä pyrkineet etsimään uusia, erilaistamisetua parantavia liiketoimintamalleja. Yksi keskeinen malli on ollut siirtyminen palvelu- ja ratkaisupohjaiseen liiketoimintaan. Edellä kuvattu kehityspolku on useissa tapauksissa mahdollistanut sopeutumisen muuttuvaan kilpailuympäristöön tavalla, joka on rakentunut jo olemassa olevien kyvykkyyksien varaan muodostanut siten loogisen jatkumon yrityksen toimintaan.

Tämän tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että siirtyminen tuotteista palvelu- ja ratkaisupohjaiseen liiketoimintaan on ollut menestyksekkäintä metalliteollisuuden yrityksissä, joille on vuosien saatossa muodostunut huollettava laitekanta. Mikäli yritykseltä puuttuu huollettavan laitekannan muodostama looginen siirtymäpolku ja/tai ympäröivä kilpailuympäristö muuttuu erittäin voimakkaasti, muutos kohti palvelu- ja ratkaisupohjaista liiketoimintaa on vaikeampi toteuttaa.

Tähän tutkimukseen sisältyvät neljä tutkimuspaperia kuvaavat yksityiskohtaisesti tapausyritysten siirtymistä kohti palvelu- ja ratkaisupohjaista liiketoimintaa sekä tähän siirtymään liittyviä haasteita.
Thesis defence announcement:
Jatkuvan kilpailukyvyn ylläpitäminen globaaleilla markkinoilla edellyttää siirtymistä palveluihin perustuvaan liiketoimintaan

Globalisaatio on muokannut voimakkaasti yritysten kilpailuympäristöä pakottaen niitä etsimään uusia kilpailukyvyn lähteitä. Siirtyminen tuotteista kohti palvelu- ja ratkaisupohjaista liiketoimintaa on ollut yksi keskeinen tapa reagoida edellä mainittuihin muutoksiin.

Tämä ilmenee KTM Anna Salosen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa tekemästä väitöskirjasta, jossa tarkastellaan suomalaisten monikansallisten yritysten kehittyviä kilpailustrategioita.

Tutkimuksen mukaan siirtyminen palvelu- ja ratkaisupohjaiseen liiketoimintaan on ollut menestyksekkäintä metalliteollisuuden yrityksissä, joille on muodostunut vuosien saatossa huollettava laitekanta. Mikäli yritykseltä puuttuu laitekannan muodostuma looginen siirtymäpolku ja/tai ympäröivä kilpailuympäristö muuttuu erittäin voimakkaasti, muutos on vaikeampi toteuttaa.

Myös yritysten asenteet estävät usein palveluihin perustuvaan liiketoimintaan siirtymisen, koska yrityksissä tuetaan tuotteisiin eikä palveluihin perustuvaa ajattelutapaa.
Opponents:Asakawa, Kazuhiro
professor
Keio University, Japan

Liesch, Peter W.
professor
University of Queensland, Australia

Chairperson:Rose, Elizabeth L.
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11562