School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Kortelainen, Mika 
Title:EDGE: a Model of the Euro Area with Applications to Monetary Policy
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 204
Series no:A-204
Year:2002  Thesis defence date: 2002-11-29
Discipline:Economics
Index terms:Economics; Euro; Kansantalous; Monetary policy; Rahapolitiikka
Language:eng
Bibid:283786
ISBN:951-791-715-5
Abstract:
Thesis defence announcement:
Tutkimus rahapolitiikan uskottavuuden taloudellisista vaikutuksista

KTL Mika Kortelaisen kansantaloustieteen alaan kuuluva väitöskirja "EDGE: A Model of the Euro Area with Aplications to Monetary Policy" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa (HKKK) perjantaina 18.10.2002. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 Chydenian STORA ENSO -salissa H324, os. Runeberginkatu 22-24. Vastaväittäjänä toimii professori Andrew Hughes Hallet (Vanderbilt University) ja kustoksena professori Pekka Ilmakunnas (HKKK).

Tutkimuksessa tarkastellaan, miten rahapolitiikan uskottavuuskysymyksiä voidaan käsitellä dynaamisilla simulointimalleilla. Rahapolitiikan uskottavuusongelma määritellään tutkimuksessa erottamalla toisistaan yhtäältä yksityisen sektorin rahapolitiikkaa koskevat odotukset ja toisaalta keskuspankin rahapoliittiset suunnitelmat. Tämän eron vaikutuksia simuloidaan mallilla, joka kuvaa euroalueen talouden toimintaa.

Tulokset osoittavat, että kun yksityisen sektorin odotukset poikkeavat keskuspankin suunnitelmista, tästä aiheutuu reaalisia kustannuksia mm. tuotannon ja reaaliansioiden jäädessä jälkeen siitä, mitä olisi saavutettu uskottavan rahapolitiikan oloissa. Lisäksi osoitetaan, että nämä kustannukset ovat pienemmät, jos yksityinen sektori oppii keskuspankin rahapolitiikan. Tulokset osoittavat myös, että yleisön rahapolitiikkaodotuksissa ilmenevät satunnaiset vaihtelut, joita syntyy, jos rahapolitiikka ei ole riittävän läpinäkyvää, aiheuttavat kustannuksia kokonaistaloudellisen vaihtelun voimistumisen vuoksi. Samoin osoitetaan, että rahapolitiikan uskottavuusongelma ja puutteellinen läpinäkyvyys voivat aiheuttaa merkittäviä taloudellisia kustannuksia. Nämä tulokset korostavat rahapolitiikan itsenäisyyden, läpinäkyvyyden ja selkeän strategian määrittelyn merkitystä.
Opponents:Hughes Hallett, Andrew
professor
Vanderbilt University, USA

Chairperson:Ilmakunnas, Pekka
professor