School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Jyrämä, Annukka 
Title:Contemporary Art markets: Structure and Practices. A Study on Art Galleries in Finland, Sweden, France, and Great Britain
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 160
Series no:A-160
Year:1999  Thesis defence date: 1999-11-05
Discipline:Marketing
Index terms:Arts; Arts marketing; Kulttuurin markkinointi; Marketing; Markkinointi; Taide
Language:eng
Bibid:250909
ISBN:951-791-416-4
Abstract:
Thesis defence announcement:
Kansainväliset nykytaiteen markkinat - tutkimus taidegallerioista Suomessa, Ruotsissa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa

KTL Annukka Jyrämän tohtorinväitöskirja "Contemporary Art Markets: Structure and Parctices - a study on art galleries in Finland, Sweden, France and Great Britain" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa perjantaina 5.11.1999. Vastaväittäjinä toimivat professori Yves Evrard HEC Pariisista Ranskasta ja professori Päivi Eriksson Tampereen yliopistosta, ja kustoksena professori Liisa Uusitalo. Tilaisuus alkaa HKKK:n päärakennuksen Nokia-salissa B200 (os. Runeberginkatu 14-16) klo 12.

Jyrämän väitöskirjatyö on laaja kuvaus ja analyysi nykytaiteen markkinoista Euroopassa. Työssä tutkitaan taidekentän rakennetta, nykytaidegallerioiden toimintatapoja ja galleristeilta vaadittavia kompetensseja Suomessa, Ruotsissa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa.

Keskeiset tulokset

Nykytaiteen markkinat muodostuvat toimijaverkostoista, joissa sosiaalisten suhteiden merkitys korostuu. Taidemarkkinoilla jopa kansainväliset liikesuhteet perustuvat pikemminkin luottamukseen ja ystävyyteen kuin taloudellisiin tekijöihin. Markkinat jakautuvat alamarkkinoiksi gallerioiden iän ja tunnettuuden sekä eri taidesuuntien mukaan. Suomessa ja Ruotsissa taidemarkkinat ovat vasta kehittymässä eikä niissä voitu havaita selkeää jakoa alamarkkinoihin.

Gallerioiden toimintatavat ja galleristeilta vaadittavat kompetenssit ovat hyvin samankaltaisia eri markkinoilla. Galleristien tärkeimmiksi kompetensseiksi identifioitiin tieto ja tuntemus liiketoiminnasta, erityisesti taidemarkkinoiden tuntemus, tietous taiteesta sekä suhteiden ylläpitämis- ja luomiskyvyt. Kuitenkin kehittyneimmillä markkinoilla, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa, kansainvälisen suhteet ja toiminta korostuivat. Suomalaiset galleriat ovat vain vähän kansainvälistyneet, Ruotsi taas pyrki selkeästi osaksi kansainvälistä taidemaailmaa.

Työn teoreettisena lähtökohtana sovellettiin institutionaalista teoriaa, sosiologista taidemaailma-käsitettä ja verkostolähestymistapaa. Työn empiirinen aineisto perustuu laajalle haastatteluaineistolle, joka koostuu 80:stä galleristien, taiteilijoiden ja muiden taidemaailman henkilöiden haastattelusta.
Opponents:Evrard, Yves
professor
Groupe HEC, France

Eriksson, Päivi
professor
University of Tampere, Finland

Chairperson:Uusitalo, Liisa
professor