School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Kuusi, Osmo 
Title:Expertise in the Future Use of Generic Technologies. Epistemic and Methodological Considerations Concerning Delphi Studies
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 159
Series no:A-159
Year:1999  Thesis defence date: 1999-10-08
Discipline:Organization and Management
Index terms:Asiantuntijat; Ennusteet; Forecasts; Innovaatiot; Innovation; Know how; Knowledge; Osaaminen; Research methods; Specialists; Technology; Teknologia; Tieto; Tutkimusmenetelmät
Language:eng
Bibid:249074
ISBN:951-791-414-8
Abstract:
Thesis defence announcement:
Expertise in the Future Use of Generic Technologies - theoretical and methodological considerations concerning Delphi studies

VTK Osmo Kuusen tohtorinväitöskirja "EXPERTISE IN THE FUTURE USE OF GENERIC TECHNOLOGIES - Epistemic and Methodological Considerations Concerning Delphi Studies" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa perjantaina 8.10.1999. Vastaväittäjä toimii tohtori Kerstin Cuhls Fraunhofer Innovaatio- ja Systeemitutkimusinstituutista Saksasta ja kustoksena professori Risto Tainio. Tilaisuus alkaa HKKK:n päärakennuksen Nokia-salissa B200 (os. Runeberginkatu 14-16, 2krs) klo 12.

Väitöskirja arvioi erityisesti 1990-luvulla Japanissa, Saksassa, Englannissa ja Itävallassa tehtyjä laajoja teknologian kehityksen ennakointitutkimuksia. Kansallisten teknologian ennakointihankkeiden menetelmiä ja tuloksia on tarkasteltu tiedon kasvua ja oikeellisuutta korostavalla päätöksentekomallilla.

Malli perustuu ns. yleiseen konsistenssiteoriaan. Tämän teorian ehdotetaan tarjoavan käyttökelpoisen tietoteoreettisen perustan yleensä tulevaisuudentutkimukselle ja erityisesti teknologian kehitystä ennakoiville Delfoi-tutkimuksille. Uusia käsitteellisiä työvälineitä käytetään myös teknologisten Delfoi-tutkimusten asiantuntijaryhmien asiantuntevuuden ja tiedon luovuttamiskäytäntöjen tarkasteluun.

Tutkimuksen empiirisenä tausta-aineistona ovat tekijän kolme Delfoi-tutkimusta. Ne käsittelivät kotitalouksien tietoverkkopalveluja, uutta biotekniikkaa ja uutta materiaalitekniikkaa. Tekijä ehdottaa tutkimustensa pohjalta uutta tapaa tulkita Delfoi-tekniikka ("Argument Delphi).
Opponents:Cuhls, Kerstin
doctor
Fraunhofer Institute for Production Technology, Germany

Chairperson:Tainio, Risto
professor