School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Niskanen, Mervi 
Title:Corporate Borrowing Patterns With Bank Equity Ownership
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 156
Series no:A-156
Year:1999  Thesis defence date: 1999-08-17
Discipline:Finance
Index terms:Banks; Companies; Lainat; Loans; Osakkeet; Pankit; Shares; Yritykset
Language:eng
Bibid:246651
ISBN:951-791-406-7
Abstract:
Thesis defence announcement:
Corporate Borrowing Patterns with Bank Equity Ownership

KTL, MBA Mervi Niskasen väitöskirja "Corporate Borrowing Patterns with Bank Equity Ownership" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa tiistaina 17.8.1999. Vastaväittäjänä toimii professori Jouko Ylä-Liedenpohja Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Matti Keloharju Helsingin kauppakorkeakoulusta. Tilaisuus alkaa päärakennuksen Nokia-salissa (os. Runeberginkatu 14-16) klo 12.

Rahoitus-aineen väitöskirja liittyy tutkimussuuntaukseen, jossa pyritään selvittämään pankkisuhteiden ja rahoitusjärjestelmän rakenteen merkitystä yritysten näkökulmasta. Väitöskirjassa tarkastellaan empiirisen havaintoaineiston avulla pankkisuhteen ja erityisesti pankkien osakeomistusten vaikutuksia suomalaisten listautuneiden yritysten rahoituksen saatavuuteen, lainakustannuksiin ja lainojen vakuusvaatimuksiin.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ulkopuolista vieraan pääoman ehtoista rahoitusta saavat parhaiten ne yritykset, joiden osakkeista ainakin yksi pankki omistaa merkittävän, joskaan ei määräävään asemaan oikeuttavan osuuden. Nämä samat yritykset saavat myös lainarahoitusta halvemmalla kuin yritykset, joiden osakkeita mikään pankki ei omista. Toisaalta voidaan myös havaita, että aivan pienillä tai määrävän aseman antavilla osakeomistuksilla ei ole samankaltaista vaikutusta.

Vakuuksia puolestaan asettavat vähiten yritykset, joiden osakkeita pankit omistavat merkittävissä määrin. Muiden kuin osakeomistukseen perustuvien pankkisuhteiden osalta havaitaan, että rahoituskustannukset ja vakuusvaatimukset ovat korkeammat sellaisilla yrityksillä, jotka lainaavat useammalta kuin yhdeltä pankilta.

Yhteenvedon omaisesti voitaneen todeta, että parhaimmassa asemassa vieraan pääoman markkinoilla ovat yritykset, joilla on kiinteät ja läheiset pankkisuhteet ja joiden osakkeista ainakin yksi pankki omistaa merkittävän osuuden.
Opponents:Ylä-Liedenpohja, Jouko
professor
University of Tampere, Finland

Chairperson:Keloharju, Matti
professor