School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Seppänen, Harri J. 
Title:Discretionary disclosure and external financing : evidence from a relationship financing environment.
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 161
Series no:A-161
Year:1999  Thesis defence date: 1999-11-19
Discipline:Accounting
Index terms:Accounting; Balance of books; Financing; Laskentatoimi; Rahoitus; Tilinpäätös
Language:eng
Bibid:251456
ISBN:951-791-419-9
Abstract:
Thesis defence announcement:
Pörssitiedottaminen ja ulkoinen rahoitus pankkikeskeisessä rahoitusjärjestelmässä

KTM Harri J. Seppäsen laskentatoimen alaan kuuluva tohtorinväitöskirja "Discretionary Disclosure and External Financing: Evidence from a Relationship Financing Environment" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa perjantaina 19.11.1999. Tilaisuus alkaa HKKK:n päärakennuksen Jenny ja Antti Wihurin rahasto -salissa (C350) klo 12. Vastaväittäjänä toimii professori Eva Liljeblom Svenska handelshögskolanista ja kustoksena professori Jarmo Leppiniemi Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Tutkimuksessa tarkastellaan empiiristen menetelmien avulla ulkoisten rahoitusjärjestelyjen vaikutusta suomalaisten pörssiyritysten taloudelliseen tiedottamisen vuosina 1990-1992. Tutkimus mittaa ensimmäistä kertaa pankkikeskeiseen ja markkinaperusteiseen rahoitusjärjestelyyn liittyvien tekijöiden vaikutusta erityyppisten taloudellisten tiedotteiden julkaisemiseen, niiden lukumäärään ja ajoitukseen. Erityisesti pankkikeskeisen rahoituksen on väitetty heikentävän yritysten tiedottamista siksi että yrityksillä on mahdollisuus kommunikoida suoraan yrityksen päärahoittajien (esim. pankin) kanssa.

Tutkimustulokset osoittavat, että yritykset pitävät julkista tiedottamista tärkeänä myös pankkikeskeisessä rahoitusjärjestelmässä. Yritysjohdon tiedottamismotiivit voivat kuitenkin vaihdella yrityskohtaisesti. Tarkemmat analyysit osoittavat, että yritysjohto käyttäytyy ikään kuin jatkuvan tiedottamisen piiriin kuuluvien tiedotteiden (esim. erilaiset ennusteet ja pörssitiedotteet) käyttäminen mahdollistaisi osake- ja velkakirja-antien tekemisen sekä alentaisi pääomakustannuksia. Toisaalta yrityksen kuuluminen pankin valtapiiriin näyttäisi heikentävän säännöllisten tiedotteiden, kuten osavuosikatsausten, lukumäärää sekä pidentävän julkaisuviivettä. Tältä osin pankin valtapiiriin kuuluvat yritykset mahdollisesti korvaavat julkisen tiedottamisen yksityisellä tiedottamisella päärahoittajansa kanssa.

Tutkimuksen ehkäpä mielenkiintoisin tulos on kuitenkin ennakko-odotusten vastainen. Tulokset osoittavat, että pankin valtapiiriin kuuluva yritys, joka myös tekee anteja, tiedottaa suhteellisesti paremmin kuin pankin valtapiiriin kuulumaton anteja tekevä yritys. Mahdollinen institutionaalinen selitys havainnolle on se, että pankilla on sekä valta että intressi vaatia oman valtapiirin yrityksiltä riittävää tiedottamista silloin, kun yritykset nostavat pääomia julkisilta pääomamarkkinoilta. Toisin sanoen pankin valtapiiriin kuuluminen olisi voimakkaampi julkista tiedottamista lisäävä voima kuin markkinoiden yrityksen tiedottamiseen kohdistama paine pankkikeskeisessä järjestelmässä.
Opponents:Liljeblom, Eva
professor
Swedish School of Economics and Business Administration, Finland

Chairperson:Leppiniemi, Jarmo
professor