School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing and Management | SME Business Management | 2009
Thesis number: 12053
Biojätevirtojen arvoketju ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Etelä-Savon alueella
Author: Rinne, Timo
Title: Biojätevirtojen arvoketju ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Etelä-Savon alueella
Year: 2009  Language: fin
Department: Department of Marketing and Management
Academic subject: SME Business Management
Index terms: yrittäjyys; entrepreneurship; pk-yritykset; smes; jätehuolto; waste disposals; ympäristötalous; environmental economics; arvoketju; value chain
Pages: 110
Full text:
» hse_ethesis_12053.pdf pdf  size:2 MB (1404063)
Key terms: yrittäjyys; liiketoimintamahdollisuus; jätehuolto; biojäte; arvoketju
Abstract:
Tavoitteet

Tämän tutkielman tavoitteena oli tutkia yrittäjämäisten liiketoimintamahdollisuuksien syntymekanismeja ja niiden esiintymistä biojätealan liiketoiminnassa. Lisäksi tavoitteena oli selvittää tutkielman kohdealueen eli Etelä-Savon maakunnan nykyistä biojätevirtoihin liittyvää liiketoimintaa ja sen kehitysmahdollisuuksia tutkielmassa löydettyjen liiketoimintamahdollisuuksien avulla.

Tutkimusmenetelmät

Tutkielman teoreettinen viitekehys perustuu yrittäjämäistä liiketoimintamahdollisuutta käsittelevään akateemiseen kirjallisuuteen ja pääosin viimeisen vuosikymmenen aikana julkaistuihin tieteellisiin lehtiartikkeleihin. Biojätevirtojen viitekehys on koottu jätealan kirjallisuudesta ja alan toimijoiden teemahaastatteluista.

Tutkimuksen empiirisessä osassa analysoitiin Etelä-Savon biojätevirtojen volyymeja ja arvioitiin hyödyntämättömien biojätevirtojen esiintymistä ja käyttökelpoisuutta uuden liiketoiminnan raaka-aineena. Lisäksi arvioitiin nykyisiä biojätevirtojen arvoketjuun kuuluvia toimintoja ja menetelmiä sekä niissä esiintyviä mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan käynnistämiseksi.

Tulokset

Tutkimuksessa havaittiin, että Etelä-Savon alueen biojätevirtojen arvoketjusta on löydettävissä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Näitä mahdollisuuksia tarjoavat pääasiassa hyödyntämätön raaka-ainepotentiaali sekä jätteiden keräyksen ja kuljetuksen kustannuksia vähentävät uudet toimintamallit. Lisäksi biojätealaan kohdistuvat ulkoiset paineet jätteiden hyötykäytön ja uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäämiseksi tukevat uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.