School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2011
Thesis number: 12614
Aallon pyörteissä - Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijan identiteettiä etsimässä
Author: Männistö, Heli
Title: Aallon pyörteissä - Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijan identiteettiä etsimässä
Year: 2011  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: organisaatio; organization; johtaminen; management; Aalto-yliopisto; Aalto University; opiskelijat; students; kauppakorkeakoulut; schools of economics; identiteetti; identity
Pages: 97
Full text:
» hse_ethesis_12614.pdf pdf  size:743 KB (760114)
Key terms: sosiaalinen identiteetti; akateemiset heimot; Aalto-yliopisto; opiskelija; kauppakorkeakoulu
Abstract:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Helsingin kauppakorkeakoulu, Teknillinen korkeakoulu ja Taideteollinen korkeakoulu fuusioituivat Aalto-yliopistoksi vuoden 2010 alussa. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää sosiaalisen identiteetin näkökulmasta, millaisiin ryhmiin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat tuntevat kuuluvansa yliopistofuusion jälkeen, miten he kuvailevat näitä ryhmiä ja mistä ryhmistä he haluavat erottautua. Tarkoitus on kuvata Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijan sosiaalisen identiteetin rakentuminen fuusion jälkeen.

TUTKIMUSMENETELMÄT

Empiriaosuudessa hahmotetaan kauppakorkeakoulun opiskelijan sosiaalista identiteettiä: millaisten ryhmäjäsenyyksien kautta kauppakorkeakoulun opiskelijan sosiaalinen identiteetti rakentuu fuusion jälkeen ja millaisiin ryhmiin hän tuntee kuuluvansa. Empiria koostuu 13 opiskelijan teemahaastattelusta. Haasteltavat ovat rahoituksen ja johtamisen pääaineopiskelijoita sekä poikkitieteellisen, International Design Business Management (IDBM) -aineen pää- ja sivuaineopiskelijoita. Empiriaosuudessa analysoidaan myös kauppakorkeakoulun opiskelijoiden suhtautumista uusiin kanssaopiskelijoihinsa, teknillisen ja taideteollisen korkeakoulun opiskelijoihin, sekä opiskelijoiden suhtautumista ja identifioitumista Aalto-yliopistoon ja Aalto-yliopiston opiskelijoiden, aaltolaisten, ryhmään.

KESKEISET TUTKIMUSTULOKSET

Tutkimuksen keskeisenä tuloksena hahmotetaan kauppakorkeakoulun opiskelijan sosiaalisen identiteetin rakentuminen Aalto-yliopistossa. Yliopistokontekstissa kauppakorkeakoululaisen sosiaalinen identiteetti rakentuu pääasiassa jäsenyydestä kauppakorkeakoulun opiskelijoiden ja oman pääaineopiskelijoiden ryhmään. Kauppakorkeakoulun sisällä nähdään olevan toisistaan eroavia ryhmiä, nk. akateemisia heimoja. Kontekstista riippuen joko jäsenyys kauppakorkeakoulun tai oman pääaineen akateemisessa heimossa nousee kulloinkin keskiöön.

Aalto-yliopiston opiskelijan ja aaltolaisen käsitteet ovat kauppakorkeakoulun opiskelijoille vielä vieraita ja pääaineesta riippumatta opiskelijoiden sosiaalinen identiteetti rakentuu jäsenyydestä muihin kuin aaltolaisten ryhmään. Aalto-yliopiston hyödyt koetaan vielä vähäisiksi ja todellisia aaltolaisia ei vielä koeta olevan olemassa. Kauppakorkeakouluopiskelijoiden keskuudessa sen sijaan nähdään nk. pro-aaltolaisia sekä opiskelijoita, jotka kokevat aaltolaisuuden pakkona. Kauppakorkeakoulun opiskelijan identiteetti elää edelleen hyvin vahvana kauppakorkeakoulussa vielä yli vuosi yliopistofuusion jälkeen, ja teknillisen ja taideteollisen korkeakoulun opiskelijat nähdään edelleen selkeästi erillisinä ryhminä, jotka eroavat omasta heimosta. Uusia kanssaopiskelijoita kuvataan paljon stereotypioiden kautta, mikä saattaa aiheuttaa tulevaisuudessa hankaluuksia yhteisen aaltolaisen identiteetin muodostumiselle Aalto-yliopistossa.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.