School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | International Business | 2011
Thesis number: 12628
Restructuring the European post-trading industry - A quest for efficient financial markets
Author: Laininen, Jenni
Title: Restructuring the European post-trading industry - A quest for efficient financial markets
Year: 2011  Language: eng
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: International Business
Index terms: rahoitus; financing; rahoitusmarkkinat; financing markets; Eurooppa; Europe; arviointi; evaluation; kehitys; development; riskienhallinta; risk management; hinnoittelu; pricing
Pages: 69
Full text:
» hse_ethesis_12628.pdf pdf  size:2 MB (1144012)
Key terms: POST-TRADING, SETTLEMENT, CLEARING, CROSS-BORDER, SINGLE MARKETS
Abstract:
Abstract

One of the main obstacles of establishing a fully efficient European financial market is the post-trading infrastructure, which creates excess costs and increased risks due to its suboptimal efficiency especially in cross-border trading. A restructuring of the whole post-trading industry can be expected to bring many advantages to the European economy. The solution preferred by this thesis is a regulated monopoly. This model allows for the reaping of economies of scale and scope and a significant decrease in indirect costs. In order to gain the full benefits associated with this solution new regulation on risk control and pricing would be needed.

Yksi merkittävimmistä esteistä tehokkaiden eurooppalaisten rahoitusmarkkinoiden luomiselle on selvitystoiminta, joka aiheuttaa ylimääräisiä kuluja ja suurempia riskejä johtuen etenkin rajat ylittävän selvitystoiminnan tehottomuudesta. Koko selvitystoiminnan uudelleenjärjestämisen voidaan olettaa tuovan monia etuja Euroopan kansantaloudelle. Tämä tutkielma suosittelee selvitystoiminnan järjestämistä säännellyksi monopoliksi. Tämän mallin avulla pystyttäisin hyödyntämään tehokkaasti skaalaetuja ja vähentämään merkittävästi epäsuoria kuluja. Jotta näihin tuloksiin päästäisiin, tulisi luoda uutta riskinhallintaa ja hinnoittelua koskevaa sääntelyä.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.