School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2011
Thesis number: 12633
IAS 39 mukaisen rahoitusinstrumenttien uudelleenluokittelun vaikutukset eurooppalaisten pankkien tilinpäätöksiin: Empiirisiä havaintoja vuosilta 2009 ja 2010
Author: Mäntylä, Varpu
Title: IAS 39 mukaisen rahoitusinstrumenttien uudelleenluokittelun vaikutukset eurooppalaisten pankkien tilinpäätöksiin: Empiirisiä havaintoja vuosilta 2009 ja 2010
Year: 2011  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; standardit; standards; arviointi; evaluation; rahoitusinstrumentit; financial instruments; pankit; banks; tilinpäätös; balances of books
Pages: 73
Full text:
» hse_ethesis_12633.pdf pdf  size:806 KB (824338)
Key terms: Uudelleenluokittelu, Käypä arvo, IAS 39, Rahoitusinstrumentti
Abstract:
AALTO YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Laskentatoimen tutkielma 1.7.2011 Varpu Mäntylä

IAS 39 mukaisen rahoitusinstrumenttien uudelleenluokittelun vaikutukset eurooppalaisten pankkien tilinpäätöksiin Empiirisiä havaintoja vuosilta 2009 ja 2010

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkielman tavoitteena on tutkia syksyllä 2008 tehdyn IAS 39-standardin uudistuksen vaikutusta EU-maiden pörssinoteerattujen pankkien vuoden 2009 ja 2010 tilinpäätöksiin. Tarkoitus on selvittää, miten paljon heikommat vuosien 2009 ja 2010 tulokset olisivat olleet, ellei standardimuutosta olisi toteutettu sekä miten vuonna 2008 tehty uudelleenluokittelu on vaikuttanut pankkien vakavaraisuuteen vuosina 2009 ja 2010.

Tutkimusaineisto

Tutkimusaineisto koostuu EU-maiden pörssinoteerattujen pankkien tilinpäätösinformaatiosta vuodelta 2009 ja 2010. Tutkimusaineisto kerättiin pankkien tilinpäätöksistä sekä Thomson One Banker Worldscopen tietokannasta. Tutkimusmenetelmä oli luonteeltaan deskriptiivinen.

Tulokset

Tutkimuksen mukaan uudelleenluokittelut paransivat pankkien tuloksia vuonna 2009 12,5 miljardia euroa ja vastaavasti vuonna 2010 9,2 miljardia euroa. Uudelleenluokitellut rahavarat käsittivät vuonna 2009 3,22 % otoksen pankkien taseiden loppusummasta. Vastaavasti vuonna 2010 prosenttiluku oli 3,08 %. Keskimäärin pankkien tuloksen olivat vuonna 2009 25,87 % parempia uudelleenluokittelun seurauksena sekä vuonna 2010 ilman poikkeuksellisia havaintoja 17,4 prosenttia. Tutkimuksen mukaan otoksen pankkien vakavaraisuuspääoma olisi ollut vuonna 2009 ilman uudelleenluokitteluja keskimäärin 1,80 % alhaisempi. Vastaavasti vuoden 2010 osalta uudelleenluokittelun vaikutus vakavaraisuuspääomaan oli + 3,99 %.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.