School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Economics | Economics | 2011
Thesis number: 12636
Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan
Author: Jaatinen, Joona
Title: Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan
Year: 2011  Language: fin
Department: Department of Economics
Academic subject: Economics
Index terms: kansantaloustiede; economics; valtionyritykset; state-owned companies; omistus; ownership; joukkovelkakirjat; bonds and debentures
Pages: 68
Full text:
» hse_ethesis_12636.pdf pdf  size:972 KB (994805)
Key terms: joukkovelkakirjalaina, korkoero, valtionyhtiö, DCF, arvonmääritys
Abstract:
Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, onko valtion omistusten määrällä vaikutusta valtion joukkovelkakirjalainasta maksettavaan hintaan. Tutkielma käsittää neljä taloudelliselta merkittävyydeltään samankaltaista valtiota: Suomen, Irlannin, Belgian ja Itävallan. Valtioiden omistukset on rajattu käsittämään omistukset valtionyhtiöissä.

Valtionyhtiöiden taloudellinen informaatio on poimittu yhtiöiden tilinpäätöksistä. Omistusten arvon selvittämiseksi tutkielmassa on käytetty DCF-arvonmääritysmallia listaamattomien yhtiöiden osalta. Valtion omistusten ja joukkovelkakirjalainojen hinnan välinen korrelaatio on pyritty selvittämään OLS-menetelmää käyttäen.

Tutkielma osoittaa, että valtion omistusten huomioiminen selittää paremmin joukkovelkakirjalainojen korkoerojen muutoksia kuin pelkkä velan määrä. Erityisesti Suomen ja Itävallan kohdalla valtion omistusten huomioiminen parantaa joukkovelkakirjalainojen hintakehityksen mallintamisen tarkkuutta.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.