School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2011
Thesis number: 12674
Controllerin rooli organisaation legitimaatiossa
Author: Jaakkola, Matti
Title: Controllerin rooli organisaation legitimaatiossa
Year: 2011  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; organisaatio; organization; raportit; reports; muutos; change; projektit; projects
Pages: 108
Full text:
» hse_ethesis_12674.pdf pdf  size:558 KB (571128)
Key terms: controller; legitimaatio; rooli; vaikuttaminen; raportointi
Abstract:
Tutkielman tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millainen rooli controllereilla on organisaation legitimaatiossa. Tutkimuksessa peilataan controllerien roolikuvauksia eri legitimaation lajeihin ja pyritään havainnollistamaan sitä, millä tavalla controller työllään vaikuttaa legitimaation eri ilmenemismuotoihin legitimaation hankkimisessa ja johtamisessa.

Lähdeaineisto

Tutkimuksen lähdeaineistona käytettiin ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita controllerien roolikuvauksista sekä legitimaatiosta. Empiiristä osiota varten aineisto kerättiin haastattelemalla kuutta henkilöä elektroniikkateollisuuden yrityksessä. Haastateltavat toimivat organisaatiossa controllereina, taloushallinnossa tai liikkeenjohdossa. Haastateltavat ovat myös päivittäisessä työssään jatkuvasti tekemisissä controllerien kanssa. Tutkimus tehtiin teoriaa havainnollistavana case-tutkimuksena.

Tulokset

Tutkimus osoittaa, että controllerilla on vahva rooli organisaation legitimaatiossa mikäli muu organisaatio hyväksyy controllerin keskeisen roolin organisaatiossa. Vahvimmillaan legitimointirooli on sailloin, kun controller raportointityökaluilla pyrkii organisaation sisäisesti selittämään organisaation toimintaa. Raportointijärjestelmien puutteellisuus havaittiin myös suurimmaksi uhkaksi controllerin legitimointiroolin suhteen. Lisäksi controllerien legitimointirooli korostuu erilaisissa muutosprojekteissa.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.