School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Business Law | 2011
Thesis number: 12712
Luksustuotteiden suojaaminen immateriaalioikeuksien avulla
Author: Nieminen, Bettina
Title: Luksustuotteiden suojaaminen immateriaalioikeuksien avulla
Year: 2011  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Business Law
Index terms: yritysjuridiikka; business law; immateriaalioikeus; incorporeal right; ylellisyystavarat; luxury goods; patentit; patents; tavaramerkki; trade marks
Pages: 74
Key terms: mallisuoja; mallioikeus; luksustuotteet; immateriaalioikeudet; tavaramerkki; patentti
Abstract:
LUKSUSTUOTTEIDEN SUOJAAMINEN IMMATERIAALIOIKEUKSIEN AVULLA

TUTKIELMAN TAVOITTEET

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata Suomen immateriaalioikeuden lainsäädäntöä ja tarkastella sitä erityisesti luksustuotteiden näkökulmasta. Tutkimuskysymyksinä voidaan pitää sellaisia kuin pystytäänkö immateriaalioikeuksien avulla antamaan nykymaailmassa määritellyille luksustuotteille riittävän hyvä suoja esim. piratismia vastaan? Ja ellei voida, niin miten suojan tulisi rakentua, jotta se antaisi tavoitellun suojan?

Immateriaalioikeuksien merkitys on kasvanut merkittävästi talouden kansainvälistymisen ja teknologisen kehityksen myötä. Myös luksustuotteiden markkinat ja tuoteväärennökset ovat kasvaneet ennennäkemättömästi. Luksustuotteisiin yhdistyy tuotemallien lisäksi myös merkittävä imago ja brändiarvo, mikä tekee niiden suojaamisesta hieman haasteellisempaa. Tämän vuoksi yhdellä ainoalla suojauksen muodolla ei välttämättä päästä haluttuun lopputulokseen. Suojaamisen tarve korostuu erityisesti brändiarvoa rakentaessa ja torjuttaessa tuoteväärennöksiä. Tutkielman tavoitteena on siis myös arvioida millainen suojauksen rakenne tulisi olla, jotta se vastaisi myös luksustuotteiden asettamiin vaatimuksiin ja haasteisiin.

LÄHDEAINEISTO

Tutkielman lähdeaineisto koostuu pääosin Suomen immateriaalioikeuden lainsäädännöstä sekä viidestä (5) oikeustapauksesta, joihin Euroopan yhteisötuomioistuin on antanut ratkaisunsa. Tapaukset liittyvät kaikki luksustuotteiden immateriaalioikeuksien rikkomiseen.

TULOKSET

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kuinka paljon immateriaalioikeuksilla on merkitystä erityisesti luksustuoteyrityksille ja kuinka niiden avulla pystytään rakentamaan vahva brändi ja näin myös erottautumaan muista kilpailijoista. Nykymaailmassa kuluttajat eivät osta vain tuotetta itsessään vaan etsivät kokonaista ostoelämystä ja tunnetta, jonka tuotteen hankinta antaa. Jotta yritys pärjäisi kilpailussa muita merkkejä ja tuotteita vastaan, tulee sen luoda oikeanlainen imago ympärilleen ja juuri tavaramerkkisuojausten ja mallisuojien avulla tämä on mahdollista. Lisäksi suojausten avulla pystytään haastamaan tuoteväärennösten tekijät ja suojelemaan omaa, henkistä tuotosta. Luksustuotteiden suojaaminen immateriaalioikeuksien avulla on siis erittäin kannattavaa.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.