School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2011
Thesis number: 12736
Positiivinen luottotietorekisteri: uhka liiketoiminnalle vai tie parempaan riskienhallintaan? Suomalaisten sidosryhmien näkemyksiä.
Author: Pohjala, Mikko
Title: Positiivinen luottotietorekisteri: uhka liiketoiminnalle vai tie parempaan riskienhallintaan? Suomalaisten sidosryhmien näkemyksiä.
Year: 2011  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; maksuhäiriöt; late payments; luotto; credit; tieto; knowledge; rekisterit; registers
Pages: 138
Full text:
» hse_ethesis_12736.pdf pdf  size:2 MB (1830744)
Key terms: luottotiedot; maksuhäiriö; maksukyvyttömyys; pikalaina; positiivinen luottotietorekisteri; ylivelkaantuminen
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet

Suomalaisten maksuhäiriöt ja velkaantuneisuus ovat nousseet huomattavasti 2000-luvulla. Ylivelkaantumiseen on esitetty yhtenä ratkaisuna niin sanottua positiivista luottotietorekisteriä, jonka avulla voitaisiin mahdollisesti vaikuttaa myös luotonantajien luottotappiotasoihin. Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on selvittää positiivisen luottotietorekisterin toteutustapoja Euroopan Unionissa sekä Islannissa, Norjassa ja Sveitsissä. Tutkimuksen empiirisen osan tavoitteena puolestaan on selvittää suomalaisten sidosryhmien näkemys positiivisesta luottotietorekisteristä sekä sen eduista, haitoista ja esteistä. Tutkimus vastaa myös kysymyksiin: tulisiko rekisteri perustaa Suomeen sekä missä laajuudessa sidosryhmät toivovat rekisterin käyttöönottoa.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksen teoreettinen osa koostuu kirjallisuuskatsauksesta, joka perustuu aiempaan ulkomaiseen lähdekirjallisuuteen sekä katsaukseen Euroopassa toimivista positiivisista luottotietorekistereistä. Tutkimuksen empiirinen osa toteutettiin puolistrukturoiduin sidosryhmähaastatteluin. Tutkimusta varten haastateltiin 17 edustajaa 13 sidosryhmästä, lähinnä finanssisektorilta, jonka lisäksi näkökulmansa rekisteristä antoivat Kuluttajavirasto, Tietosuojavaltuutettu sekä Verohallinto.

Tutkimustulokset

Useimmat sidosryhmät pitivät positiivista luottotietorekisteriä pääsääntöisesti positiivisena asiana. Sidosryhmistä Kuluttajavirasto ja Tietosuojavaltuutettu eivät kuitenkaan pitäneet rekisteriä tarpeellisena. Haastatellut totesivat nykytilanteen olevan hyväksyttävä luottotappioiden osalta niiden ollessa jo nykyisellään alhaisella tasolla. Osa haastatteluista kuitenkin korosti, että rekisterillä voisi olla positiivisia vaikutuksia asiakkaansuojan näkökulmasta. Sidosryhmissä uskottiin, että rekisterin avulla voitaisiin osaltaan vaikuttaa sekä maksuhäiriöiden määrään että ylivelkaantumiseen. Sidosryhmät toivoivat rekisterin vaiheittaista käyttöönottoa, jossa ensiksi luotaisiin rekisteri, joka sisältäisi lainasaldot kaikista kuluttajan lainavastuista. Rekisteriä voitaisiin myöhemmin mahdollisesti laajentaa sisältämään tietoa kuluttajan maksukäyttäytymisestä, mikäli se koettaisiin hyödylliseksi. Muuttunut toimintaympäristö, erityisesti pikavippi-ilmiön syntyminen, puhuu myös positiivisen luottotietorekisterin perustamisen puolesta.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.