School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2012
Thesis number: 12755
Työhyvinvointi osana yritysvastuuta - Näkemyksiä suomalaiselta elintarvikealalta
Author: Järvinen, Maija
Title: Työhyvinvointi osana yritysvastuuta - Näkemyksiä suomalaiselta elintarvikealalta
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: organisaatio; organization; johtaminen; management; työ; work; hyvinvointi; welfare; yhteiskunta; society; elintarvikkeet; food stuffs
Pages: 74
Full text:
» hse_ethesis_12755.pdf pdf  size:476 KB (486775)
Key terms: corporate responsibility; yhteiskuntavastuu; haastattelu; interview; henkilöstö; personnel
Abstract:
TUTKIMUKSEN TAVOITE: Kuluttajat ja sitä myötä myös yritykset ovat yhä kiinnostuneempia yritysten vastuullisuudesta. Samaan aikaan väestön ikääntyessä ja työn luonteen muuttuessa myös työhyvinvoinnin merkitys eläkeiän pidentämiseksi ja yritysten menestyksen turvaamiseksi kasvaa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten elintarvikealan edustajat kokevat työhyvinvoinnin aseman osana yritysvastuuta. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään elintarvikealan edustajien näkemyksiä työhyvinvoinnin vastuiden jakautumisesta yrityksen sisällä.

LÄHDEAINEISTO: Lähdeaineistona käytetään elintarvikealalla työskentelevien työhyvinvointiasiantuntijoiden teemahaastatteluja.

TULOKSET: Työhyvinvointi on selkeä osa yrityksen vastuullisuutta, mutta sitä ei voi erottaa erilliseksi osa-alueeksi muista sosiaalisen vastuun ulottuvuuksista. Vastuullisuuden toiminnan määrittelyssä tulisi kiinnittää erityisesti huomiota yrityksen tahtotilaan ja toiminnan kokonaisuuteen. Olennaisimmassa osassa vastuullisuuden ja työhyvinvoinnin johtamisessa ovat yrityksen linjaukset, jotka mahdollistavat muun muassa laadukkaan esimiestyön, toimivan arjen ja turvalliset työskentelyolosuhteet. Myös esimies ja yksilö itse vaikuttavat merkittävästi työhyvinvointiin, joten yrityksen tärkeäksi tehtäväksi jää työhyvinvoinnin edellytyksien turvaaminen ja kehittäminen.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.