School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Finance | Finance | 2012
Thesis number: 12765
Implications of corporate cash holdings and financial constraints on companies’ investment decisions
Author: Tikkala, Ilari
Title: Implications of corporate cash holdings and financial constraints on companies’ investment decisions
Year: 2012  Language: eng
Department: Department of Finance
Academic subject: Finance
Index terms: rahoitus; financing; yritykset; companies; varallisuus; wealth; investoinnit; investment
Pages: 71
Key terms: yritysten käteisvarat; ylisuuret käteisvarat; yritysostot
Abstract:
Tutkielman tavoitteena on tutkia yrityksiä, joilla on ylisuuret käteisvarannot, ja etenkin näiden yritysten tekemiä investointipäätöksiä. Lisäksi tutkielma pyrkii selvittämään kuinka yritysten investointipäätökset vaikuttavat niiden kannattavuuteen, kun yrityksellä on vaikeuksia saada ulkopuolista rahoitusta toimintaansa.

Lähdeaineistona käytetään Yhdysvaltalaisten yritysten tekemiä yritysostoja vuosilta 1985-2010. Yrityskauppa-aineisto on haettu Securities Data Companyn (SDC) Platinum-tietokannasta, kun taas relevantti tilinpäätösdata on haettu Compustat-tietokannasta.

Tulokset osoittavat, että riippuen ylisuurten käteisvarojen määritelmästä, yritykset, joilla on ylisuuret käteisvarat tekevät enemmän yritysostoja kuin verrokkiyrityksensä. Lisäksi tulokset osoittavat, että yritykset, joilla on ylisuuret käteisvarat, ja joilla on vaikeuksia saada ulkopuolista rahoitusta tekevät yritysostoja, jotka parantavat niiden kannattavuutta.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.