School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Finance | Finance | 2011
Thesis number: 12787
Value at risk for equities
Author: Kauppi, Tommi Johannes
Title: Value at risk for equities
Year: 2011  Language: eng
Department: Department of Finance
Academic subject: Finance
Index terms: rahoitus; financing; riskienhallinta; risk management; kurssivaihtelut; volatility
Pages: 82
Key terms: Value at risk, implied volatility, risk management
Abstract:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Tutkimuksen tavoitteena on analysoida historialliseen dataan pohjautuvien ja ennustepohjaisten mentelmien toimivuuta value at risk-mallissa (VAR) osakeindeksiportfolioissa. Toteutunut 60 päivän volatiliteetti ja volatiliteetin painotettu keskiarvo (EWMA) valittiin edustamaan historiallisia menetelmiä ja implisiittinen volatiliteetti (IV) ennustepohjaisia menetelmiä. Tämän lisäksi analysoitiin mallien eroavuudet, vahvuudet ja heikkoudet.

Value at risk –malli on ollut kritiikin kohteena subprime-kriisin jälkeen. Tämän vuoksi on mielenkiintoista vastata tähän keskusteluun toteuttamalla backtesting-tutkimus todetaksemme mikäli value at risk –malli ei enää vastaa tulevaisuuden haasteisiin ja mikäli sitä tulisi kehittää ja täydentää muilla riskienhallintatekniikoilla. Toinen tutkimuksen tavoite on tutkia value at risk- mallin toimivuutta markkinaturbulenssin aikana, koska tällöin riskienhallinnan rooli on korostunut. Erot historialliseen dataan ja ennusteisiin pohjautuvien menetelmien välillä ovat mielenkiintoisia markkinaturbulenssin aikana.

DATA JA METODOLOGIA

Data koostuu päivittäisistä S&P 500 hintaindeksin ja sen volatiliteetti-indeksi VIXin havainnoista vuosilta 1990-2009. Amerikkalaista dataa täydentää Euro Stoxx 50 –hintaindeksi volatiliteetti-indeksinsä VSTOXXin kanssa vuosilta 1999-2009.

Yhden kaupankäyntipäivän value at risk- estimaatti laskettiin jokaisen kaupankäyntipäivän iltana. Estimaatti laskettiin käyttämällä 60 päivän toteunutta volatiliteettiä, EWMA-volatilieettia ja implisiittistä volatiliteettiä. Estimaatit laskettiin myös päivätyypin mukaan korjattun. Tämän jälkeen estimaatteja verrattiin toteutuneisiin hintamuutoksiin ja ylitykset kirjattiin. Tavoiteaso ylityksille asetettiin viiteen prosenttiin.

TULOKSET

Historialliseen dataan ja ennusteisiin pohjautuvat menetelmät toimivat hyvin rauhallisten markkinaolosuhteiden vallitessa. 60 päivän toteutunut volatiliteetti tuotti laahaavia tuloksia muuttuvassa volatiliteettiympäristössä. EWMA sen sijaan näytti huomattavan korkeita volatiliteettiarvoja muuttuvien markkinaolosuhteiden aikana. Implisiittinen volatiliteetti sen sijaan näyttäisi ottavan suhteellisen hyvin huomioon muutoksen markkinaympäristössä ja näyttäisi olevan luotettavin estimaatti.

Toteutunut volatiliteetti ja VAR-rajojen alitukset näyttävät vaihtelevan päivätyypin mukaan. Viikonloppuna volatiliteetti on yleisesti suurempi ja täten VAR-malli laskettiin myös sisällyttäen viikonloppu –ja lomapäiväkorotus, minkä seurauksena viikonloppujen VAR-rajojen alitusten määrä pieneni lähemmäs normaalien päivien alitusprosenttia. Tämä ei kuitenkaan parantanut mallia merkittävästi.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.