School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2012
Thesis number: 12805
Liiketoimintamallit Base of the Pyramid -markkinoilla
Author: Landau, Tiina
Title: Liiketoimintamallit Base of the Pyramid -markkinoilla
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: organisaatio; organization; johtaminen; management; yrittäjyys; entrepreneurship; liiketalous; business economics; mallit; models; markkinat; markets; köyhyys; poverty
Pages: 76
Full text:
» hse_ethesis_12805.pdf pdf  size:688 KB (704503)
Key terms: Base of the pyramid; BOP-liiketoiminta; vähävaraiset markkinat; liiketoimintamalli; yritysvastuu; kvalitatiivinen vertaileva analyysi
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteena on tutkia millaisia liiketoimintamalleja esiintyy Base of the Pyramid (BOP) –markkinoilla, tunnistaa yleisiä BOP-liiketoimintamallin tyyppejä sekä analysoida BOP-liiketoiminnan menestykseen tai epäonnistumiseen johtavia tekijöitä.

Tutkimuksessa sovelletaan kvalitatiivista vertailevaa analyysiä kuuden menestyvän ja kahden epäonnistuneen BOP-liiketoimintamallin analysointiin. Tutkimuksen viitekehys perustuu akateemisessa kirjallisuudessa kuvattuihin BOP-liiketoimintamallien ulottuvuuksiin (paikallisuus, saatavuus, asemointi, edullisuus) sekä aineiston perusteella huomioituun poliittiseen ympäristöön, joka vaikuttaa liiketoimintaan.

Tutkimuksessa tunnistetaan neljä mahdollista menestyvän BOP-liiketoimintamallin kategoriaa, jotka voidaan nähdä menestyksen resepteinä vähävaraisille markkinoille pyrkiville yrityksille. Kategoriat nimetään tutkimuksessa paikallisesti toimivaksi, sosiaalista infrastruktuuria hyödyntäväksi, BOP-markkinoille asemoituneeksi ja BOP-markkinoille etabloituneeksi liiketoimintamalliksi.

Tutkimuksen perusteella liiketoiminnan menestyminen BOP-markkinoilla edellyttää aina yhteistyötä ei-perinteisten kumppaneiden, kuten paikallishallinnon tai järjestöjen kanssa sekä julkishallinnon tukea liiketoiminnalle. Tämän lisäksi menestys edellyttää paikallisyhteisön edustajien työllistämistä ja sosiaalisen infrastruktuurin hyödyntämistä. Vaihtoehtoisesti menestys voidaan saavuttaa poistamalla köyhyyslisä eli alentamalla köyhien maksamia hintoja ja lisäksi tuomalla uusi tuote markkinoille tai työllistämällä paikallisyhteisön edustajia.

Tutkimus osoittaa, että liiketoimintamallien sisäiset valinnat eivät yksinään ratkaise onnistumista vähävaraisilla markkinoilla. Liiketoiminta epäonnistuu BOP-markkinoilla, jos sillä ei ole julkishallinnon tukea. Lisäksi liiketoiminta todennäköisesti epäonnistuu, mikäli siinä ei tehdä yhteistyötä ei-perinteisten kumppaneiden kanssa.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.