School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Business Law | 2012
Thesis number: 12842
EU-oikeudellisia näkökohtia henkilöverotukseen: Schumacker doktriinin varjossa
Author: Kjellberg, Peter
Title: EU-oikeudellisia näkökohtia henkilöverotukseen: Schumacker doktriinin varjossa
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Business Law
Index terms: yritysjuridiikka; business law; EU; EU; oikeus; law; vero-oikeus; fiscal legislation; verotus; taxation
Pages: 102
Key terms: henkilöverotus; eurooppaoikeus; rajoitetusti verovelvollinen; syrjinnän kiellon periaate
Abstract:
TUTKIELMAN TAVOITTEET

Tutkielman tavoitteena on tarjota näkökulmia henkilöverotukseen EU-oikeudellisista lähtökohdista tarkasteltuna. Pyrkimyksenäni on selvittää miten tuomioistuin tulkitsee syrjinnän kiellon periaatetta oikeuskäytännössään rajoitetusti verovelvollisten osalta. Erityisen huomion tutkielmassa saa osakseen EU-tuomioistuimen vuonna 1995 antamassa Schumacker -ratkaisussa luomat periaatteet.

LÄHDEAINEISTO

Tutkielmassa käytetty lähdeaineisto koostuu EU-tuomioistuimen tuloverotusta sivuavista ennakkoratkaisuista sekä julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksista oikeustapauksiin liittyen. Keskeisessä osassa ovat C-279/93 Schumacker -ratkaisun ohella tapaukset C-80/94 Wielockx, C-107/94 Asscher, C-169/03 Wallentin, C-231/01 Gerritse ja C-391/97 Gschwind.

TULOKSET

Syrjinnän kiellon periaatteen soveltaminen henkilöverotuksessa on prosessi, joka elää jatkuvasti EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä. Periaatteen soveltamiseen vaikuttavat jäsenmaiden solmimat kahdenkeskiset verosopimukset, verovelvollisen tulojen osuus lähdevaltiossa suhteessa tämän maailmanlaajuisiin tuloihin sekä kansallisen lainsäädännön tavoitteet ja päämäärät, josta viimeiseksi mainittu on saanut yhä enemmän sijaa tuomioistuimen tulkinnoissa.

Läpi käydyn aineiston perusteella on selvää, että Schumacker -ratkaisussa annetut tulkinnat ovat edelleen tärkeässä roolissa rajoitetusti verovelvollisten oikeuksia koskevissa uudemmissa ennakkoratkaisuissa.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.