School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2012
Thesis number: 12860
Suomalaisen terveysteknologian merkittävien innovaatioyritysten pitkän aikavälin menestystekijät
Author: Vilkman, Lari
Title: Suomalaisen terveysteknologian merkittävien innovaatioyritysten pitkän aikavälin menestystekijät
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: organisaatio; organization; johtaminen; management; innovaatiot; innovations; terveys; health; teknologia; technology; sairaalatekniikka; medical equipment; terveystalous; health economics
Pages: 99
Full text:
» hse_ethesis_12860.pdf pdf  size:479 KB (489499)
Key terms: innovaatio; innovaatiotoiminta; kansainvälistyminen; menestystekijä; omistajuus; pitkä aikaväli; terveysteknologia; t&k-toiminta
Abstract:
Tutkimuksen tavoite

Innovaatiotoimintaan liittyvää akateemista tutkimustietoa on runsaasti saatavilla, mutta suomalaisen terveysteknologian alan innovaatiotoiminnan lisätutkimukselle on selvästikin tarvetta. Näin ollen tutkielman aihe on sekä mielenkiintoinen että haastava. Innovaatioiden merkitys korostuu liiketoiminnan menestyksen näkökulmasta korkean teknologian aloilla. Suomalaisten terveysteknologian alalla toimivien yritysten pitkän aikavälin menestys selittyy suurelta osin laadukkaan ja pitkäjänteisen innovaatio- ja t&ktoiminnan tuloksena. Tutkimuksen tavoite on löytää ja määrittää kohdeyritysten pitkän aikavälin toimintaa analysoimalla keskeisiä menestystekijöitä innovaatio- ja t&k-toiminnan, kansainvälistymisen ja omistajuuden näkökulmista. Näiden kolmen tarkastelunäkökulman avulla pyrin selvittämään pitkän aikavälin menestyksen taustalla vaikuttavia tekijöitä.

Aineisto ja tutkimusmenetelmät

Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena tutkimushaastatteluita hyödyntäen. Tutkimuksen aineisto pohjautuu vahvasti kohdeyritysten asiantuntijoiden haastatteluihin. Tutkimushaastatteluilla kerättyä aineistoa täydennettiin terveysteknologian alaa, innovaatiotoimintaa ja omistajuutta käsittelevällä kirjallisella aineistolla. Myös kohdeyritysten historiikit ja lukuisat terveysteknologian alaa käsittelevät raportit muodostavat keskeisen osan tutkimusaineistoa.

Tutkimuksen tulokset

Terveysteknologian alan kansainvälisellä kilpailukentällä menestyminen asettaa suomalaisyrityksille tuntuvia haasteita. Menestyksen ydin on pitkällä aikavälillä ollut innovaatiolähtöiset laadukkaat tuotteet. Markkinoilla menestyäkseen yritysten on kyettävä luomaan tehokas myynti- ja markkinointikoneisto. Tämän seurauksena kansainvälisen verkostoitumisen merkitys on korostunut huomattavasti. Terveysteknologian markkinoiden tulevaisuudennäkymät ovat valoisat, mutta haastavasta kilpailusta johtuen menestys alan markkinoilla ei ole itsestäänselvyys. Menestyäkseen suomalaisten terveysteknologiayritysten on jatkossakin onnistuttava innovaatio- ja t&k-toimintaan, kansainvälistymiseen ja omistajuuteen liittyvissä ratkaisuissaan. Liiketoiminnan kaikkien osa-alueiden toimiva yhteensovittaminen on menestyksen kulmakivi ja tulevaisuuden kasvun mahdollistava menestystekijä.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.