School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2012
Thesis number: 12867
Narratives about Finnish Web Sites What do a group of executives moving to Finland grasp online?
Author: Jahangiri, Mahmoud
Title: Narratives about Finnish Web Sites What do a group of executives moving to Finland grasp online?
Year: 2012  Language: eng
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: organisaatio; organization; johtaminen; management; kulttuuri; culture; elämäntapa; way of life; tieto; knowledge; Suomi; Finland; tietämyksenhallinta; knowledge management; yritysviestintä; business communication
Pages: 48
Full text:
» hse_ethesis_12867.pdf pdf  size:376 KB (384975)
Key terms: Cross Cultural Communication, Management, Integration, Perception, Impression, Translation; Kulttuuri, viestintä, johtajuus, integraatio, kääntäminen
Abstract:
Narratives about Finnish Web Sites! What do a group of executives moving to Finland grasp online?

Research Objectives

The research objectives and the goal of this study was to better understand what a group of Executives moving to Finland from various cultural backgrounds are able to grasp from the 12 companies operating in Finland mainly based on their online presence.

Methodology

The methodology chose for this study is a form of Empirical research known as Narrative approach. It fits this study due to the fact that it focuses on understanding and analyzing what an individual feels, understands and shares. The study material was chosen accordingly.

Research Findings

The major finding was that in general the companies within the study do not have English sites tailored to fit the needs of a person with international backgrounds and no Finnish knowledge.

Tarinoita Suomalaisista nettisivuista! Minkälaista informaatiota joukko johtajia, jotka ovat muuttamassa suomeen saavat netin kautta.

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on paremmin ymmärtää mitä 10 johtajaa, joita on palkattu ulkomailta suomeen ymmärtävät suomalaisten palvelutarjoajien tarjoamasta perustuen näiden yritysten englanninkielisiin sivuihin.

T utkimusmetodi

Tähän tutkimukseen soveltui laadullisen empiirisen tutkimusmetodin ala narratiivinen lähestymistapa. Se sopii parhaiten valitsemaani aiheeseen, sillä se antaa puitteet ymmärtää tapahtuma ihmisten kokemusten kautta. Tutkimusaineisto on kerätty vastaamaan metodia.

Tutkimuksen tulokset

Tutkimuksessa selvisi, että valitsema yritysjoukko ei pystynyt kommunikoimaan haastateltavillemme englanninkielellä mitä he ovat tarjoamassa.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.