School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Business Law | 2012
Thesis number: 12869
Incoterms-ehdot riskienhallintavälineenä ja kilpailukeinona – esimerkkinä vienti kehittyville markkinoille
Author: Ivanova, Aleksandra
Title: Incoterms-ehdot riskienhallintavälineenä ja kilpailukeinona – esimerkkinä vienti kehittyville markkinoille
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Business Law
Index terms: yritysjuridiikka; business law; sopimusoikeus; contract law; riskienhallinta; risk management; vienti; exports; ulkomaankauppa; foreign trade
Pages: 83
Key terms: Incoterms, vienti, ulkomaankauppa, sopimusehdot, riskienhallinta, kehittyvät markkinat
Abstract:
Incoterms-ehdot riskienhallintavälineenä ja kilpailukeinona – esimerkkinä vienti kehittyville markkinoille

Tutkielma käsittelee Incoterms-toimituslausekkeen valintaa kauppasopimuksessa ja sitä miten vientimaan markkinoiden erityispiirteet vaikuttavat tähän valintaan. Aiheen tarkastelu on rajattu koskemaan suomalaisyrityksen vientiä kehittyville markkinoille. Suomalaisyritysten kohtaamat haasteet kehittyvillä markkinoilla liittyvät usein monimutkaiseen lainsäädäntöön ja sen aiheuttamaan byrokratiaan. Lisäksi haasteita asettavat korruptio ja monin paikoin puutteellinen infrastruktuuri.

Incoterms-lausekkeiden tuntemiseen olisi hyvä panostaa yrityksissä, sillä ne ovat oikein käytettynä hyödyllinen liiketoimintaväline. Valitsemalla kuhunkin sopimukseen tarkoituksenmukaisen Incoterms-ehdon, yritys voi hallita vientitoimintaan liittyviä riskejä ja vahvistaa omaa kilpailukykyään. Eri toimintavaiheessa ja erikokoisilla yrityksillä on erilaiset edellytykset ottaa vastattavakseen toimitukseen liittyvistä vastuista. Omien vahvuuksien ja resurssien tunnistaminen auttaa löytämään tarkoituksenmukaisen ehdon.

Vientimarkkinoiden tuntemus kehittyy kokemuksen ja ajan myötä. Vientitoimintaa aloittaessa ja toimitusmäärien ollessa vielä pieniä, voi olla tarkoituksenmukaista suosia esimerkiksi F-ryhmän lausekkeita. Kun toiminta kasvaa ja yritys on jo luonut liikesuhteita maahantuojiin ja palveluntarjoajiin, voidaan yrityksessä harkita siirtymistä C-ryhmän lausekkeisiin. D-ryhmän lausekkeet ovat yleensä käyttökelpoisia kun yritys tuntee hyvin paikallisen liiketoimintakulttuurin sekä lainsäädännön ja sillä on resursseja hoitaa viranomaisasiat oman henkilökunnan tai yhteistyökumppaneiden voimin.

Tutkielman toisessa luvussa esitellään toimitusehdot yleisellä tasolla. Tarkastelun kohteena ovat muun muassa toimitusehtojen asema lainsäädännössä sekä kauppasopimuksen osana. Kolmannessa luvussa käydään Incoterms 2000 –ehdot tarkemmin läpi tuoden esiin jokaisen ehdon sisältämän vastuu- ja riskinjaon. Tämän jälkeen luodaan yleiskatsaus vientiyrityksen sopimukselliseen riskienhallintaan ja kartoitetaan vientiyrityksen kohtaamia riskejä. Viidennessä luvussa tuodaan Incoterms-ehdot, riskienhallinnan teoria ja käytännön ongelmat yhteen arvioimalla kunkin ehdon käyttömahdollisuuksia kehittyvillä markkinoilla. Lopuksi luodaan yhteenveto ehtojen käytöstä riskienhallintavälineenä ja kilpailukeinona.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.