School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2012
Thesis number: 12881
Uudelleensijoittaminen organisaation supistamisen tukimuotona - Case Valtionhallinto
Author: Holopainen, Heidi
Title: Uudelleensijoittaminen organisaation supistamisen tukimuotona - Case Valtionhallinto
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: organisaatio; organization; johtaminen; management; organisaatiomuutos; organizational change; muutos; change; sijainti; location; rekrytointi; recruiting; valtionhallinto; civil service
Pages: 86
Full text:
» hse_ethesis_12881.pdf pdf  size:970 KB (993030)
Key terms: Organisaation supistaminen, muutos, uudelleensijoittaminen, sisäinen liikkuvuus, rekrytointi, valtionhallinto.
Abstract:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Tutkimuksessa tarkastellaan uudelleensijoittamista valtionhallinnon supistamisen tukimuotona. Uudelleensijoittamisesta käytetään valtionhallinnossa nimitystä virkajärjestely. Tutkimuksessa selvitetään muutoksen kohteena olevien ja rekrytoijien kokemuksia virkajärjestelystä sekä tarkastellaan näiden kokemusten kautta virkajärjestelyn käytettävyyttä osana valtionhallinnon supistamistoimia.

TUTKIMUSTAPA, MENETELMÄT JA AINEISTOT

Tutkimus toteutettiin laadullisia tutkimusmenetelmiä hyödyntäen. Muutoksen kohteena aineisto kerättiin sähköisenä kyselynä, jossa oli avoimia kysymyksiä ja rekrytoijien aineisto teemahaastatteluina. Muutoksen kohteena olevien aineisto koostui 157 vastaajasta ja rekrytoijien aineisto 12 teemahaastattelusta. Tutkimusta analysoitiin teema-analyysilla.

TUTKIMUKSEN TULOKSET

Tutkimuksessa selvisi, että sekä muutoksen kohteena olevat että rekrytoijat pitävät virkajärjestelyä toimimattomana rekrytointimuotona. Molempien kohderyhmien kritiikki kohdistui kuitenkin pääsääntöisesti virkajärjestelyyn toimintatapana, ei taustalla olevaan ajatukseen virkajärjestelystä supistamisen tukimuotona. Virkajärjestelyyn liittyvät kokemukset antavat viitteitä siihen, ettei virkajärjestely toimi supistamisen tukimuotona kovin tehokkaasti. Virkajärjestelyyn liittyvät kokemukset heijastavat myös laajempaa kritiikkiä, joka koskee valtionhallinnon supistamistoimia ja niiden toteuttamista, joka voi osaltaan vaikuttaa myös virkajärjestelyn käytettävyyteen supistamisen tukimuotona.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.