School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2012
Thesis number: 12887
Työhyvinvointiohjelmien vaikutus yrityksen poissaoloihin
Author: Saantola, Sari
Title: Työhyvinvointiohjelmien vaikutus yrityksen poissaoloihin
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: organisaatio; organization; johtaminen; management; työ; work; hyvinvointi; welfare; poissaolot; absenteeism; työkyky; working capacity; työterveys; occupational health; terveystalous; health economics
Pages: 78
Key terms: Sairauspoissaolot, työhyvinvointiohjelmat, työkyky, työkykyjohtaminen, työkyvyttömyys, työterveys.
Abstract:
TAVOITTEET Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää onko suomalaisissa yrityksissä olemassa työhyvinvointiohjelmia ja mikäli niitä on käytössä, niin minkälaisia ne ovat toiminnoiltaan ja laajuudeltaan. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, mikä on työhyvinvointiohjelmien vaikutus yrityksen sairauspoissaoloihin ja voidaanko niitä hallita työhyvinvointiohjelmien avulla. Teoriaosuuden tarkoituksena on rakentaa viitekehys työhyvinvointiin ja työkykyyn.

LÄHDEAINEISTO Lähdeaineistona käytetään palvelualalla työskentelevien henkilöstöhallinnon ja esimiesten sekä työterveyslääkärien teemahaastatteluja.

TULOKSET Tutkimus selvensi työhyvinvoinnin tärkeyttä yrityksissä ja työhyvinvointiohjelmien käyttöä poissaolojen hallinnassa. Lisäksi se toi näkökulmaa työhyvinvointiohjelmiin, jotka eivät ole välttämättä erikseen nimettyjä ja kokonaisvaltaisia ohjelmia, vaan käytännön toimenpiteet voivat olla omilla osa-alueillaan toimivia pienempiä kokonaisuuksia. Onnistuessaan työhyvinvointiohjelmat ja –toimenpiteet voivat vaikuttaa positiivisesti työntekijän hyvinvointiin, kunnossa pysymiseen ja jaksamiseen terveenä eläkkeelle asti. Vastaavasti yritys voi saada parempaa tulosta, paremmin jaksavia työntekijöitä ja vähemmän poissaoloja.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.