School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Communication | Finnish Business Communication | 2012
Thesis number: 12906
Avainresurssi vai henkilöstökulu: Kategorisointi ja työelämän eriarvoisuuden ilmeneminen suomalaisyritysten henkilöstökertomuksissa
Author: Lappalainen, Seija
Title: Avainresurssi vai henkilöstökulu: Kategorisointi ja työelämän eriarvoisuuden ilmeneminen suomalaisyritysten henkilöstökertomuksissa
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Communication
Academic subject: Finnish Business Communication
Index terms: viestintä; communication; yritysviestintä; business communication; talouselämä; economic life; henkilöstöhallinto; personnel management; henkilöstö; personnel; identiteetti; identity; tasa-arvo; equality
Pages: 86
Full text:
» hse_ethesis_12906.pdf pdf  size:584 KB (597626)
Key terms: henkilöstökertomus; yritysviestintä; työelämätutkimus; eriarvoisuus; kriittinen diskurssianalyysi; kategorisointi; identiteetti; ideologia
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millä tavalla henkilöstön jäseniä kategorisoidaan, minkälaisia identiteettejä heille kategorioinnin kautta rakentuu ja miten työelämän sosiaalinen eriarvoisuus ilmenee suomalaisyritysten henkilöstökertomuksissa.

Tutkimusaineisto ja –menetelmät Tutkimusaineistoni koostuu kymmenen suuren suomalaisyrityksen henkilöstökertomuksista. Henkilöstökertomukset ovat yleensä osa yritysten vuosiraportointia, esimerkiksi vuosi- ja yritysvastuukertomuksia. Tutkimuksen metodologisena lähestymistapana on kriittinen diskurssianalyysi. Analysoin aineistoa tarkemmin Harvey Sacksin jäsenkategoria-analyysin kautta. Selvitän kategorisoinnin ja Kenneth Burken identifikaatioteorian kautta, minkälaisia työ- ja sosiaalisia identiteettejä ja niiden kautta mahdollisia toimintatapoja henkilöstön jäsenille rakentuu.

Tulokset Eriarvoisuus rakentuu teksteissä erityisesti kategorisointiin liittyvän identifikaation ja erottautumisen kautta. Rakennettaessa henkilöstön jäsenistä toisistaan erottuvia kategorioita, rakennetaan näiden kategorioiden välille kategoriapiirteiden kautta myös eriarvoisia valtasuhteita. Keskeinen tulos on myös ristiriitaisuuden esiintyminen aineiston teksteissä. Teksteissä samoja nimityksiä liitetään eri kategorioille, jolloin kategorian jäsenten identifioituminen muodostuu epäselväksi ja ristiriitaiseksi. Myös me-ryhmän rakentaminen toimii aineistossa usein eriarvoistavana me-ryhmän lukiessa mukaansa muista henkilöstön jäsenistä eroavan ryhmän. Henkilöstön kategorisointi heijastaa tunnistettavasti uusliberalistista ideologiaa ja siihen liittyviä valtasuhteita.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.