School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Business Law | 2012
Thesis number: 12908
Sosiaali- ja terveyspalveluiden arvonlisäverotus
Author: Nikkanen, Pirjo
Title: Sosiaali- ja terveyspalveluiden arvonlisäverotus
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Business Law
Index terms: yritysjuridiikka; business law; sosiaalipolitiikka; social policy; sosiaalitoimi; social services; terveydenhuolto; health services; palvelut; service; arvonlisävero; value added tax; verotus; taxation; terveystalous; health economics
Pages: 75
Key terms: Sosiaalipalvelut; Terveyspalvelut; Sairaanhoito; Arvonlisäverotus
Abstract:
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ARVONLISÄVEROTUS

TUTKIELMAN TAVOITTEET

Tutkielman tavoitteena on luoda yleisesitys sosiaali- ja terveyspalveluiden arvonlisäverotuksesta sekä selvittää onko sosiaali- ja terveyspalveluiden arvonlisäverotus selkeä, yksinkertainen ja neutraali kuten arvonlisäverotuksessa on periaatteena.

LÄHDEAINEISTO JA TUTKIMUSTAPA

Arvonlisäverolain pääsäännön mukaan arvonlisäveroa suoritetaan liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä. Liiketoiminnan käsitettä tulkitaan laajasti. Arvonlisäverojärjestelmässä on laaja veropohja ja laaja vähennysoikeus. Poikkeukset on lueteltu laissa ja listaa luetaan tiukasti. Poikkeuksia ovat esimerkiksi terveyden- ja sairaanhoitoon sekä sosiaalihuoltoon liittyvien tavaroiden ja palvelujen luovutukset.

Keskeinen haaste sosiaali- ja terveyspalveluiden arvonlisäverotuksessa on lukuisat viittaukset muuhun sosiaali- ja terveyslainsäädäntöön sekä se, että elämme nyt täysin toisenlaisessa liiketoimintaympäristössä kun lain valmisteluaikaan.

Pääasiallisena lähteenä tutkielmassa käytettiin Hallituksen esityksiä, Verohallinnon ohjeita sekä oikeustapauksia.

AVAINSANAT

Sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, sairaanhoito, arvonlisäverotus
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.