School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2012
Thesis number: 12922
Uudistettu IFRS 3 ja määräysvallattomien omistajien osuuden arvostusmenetelmän valinta
Author: Heino, Satu
Title: Uudistettu IFRS 3 ja määräysvallattomien omistajien osuuden arvostusmenetelmän valinta
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; standardit; standards; liikearvo; goodwill; omistus; ownership; varallisuus; wealth
Pages: 60
Key terms: IFRS 3; määräysvallattomien omistajien osuus; käypä arvo; suhteellinen osuus nettovarallisuudesta; liikearvo
Abstract:
TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, minkä määräysvallattomien omistajien osuuden arvostusmentelmän suomalaiset listayhtiöt ovat valinneet yrityshankinnoissaan tilikaudella 2010 ja miksi. Lisäksi tavoitteena on tehdä selkoa IFRS 3 -standardin muutoksesta ja muutoksen vaikutuksista keskittyen etenkin määräysvallattomien omistajien osuuteen. Lisäksi tavoitteena on selvittää IFRS 3 -standardin erot vastaavaan US GAAP -standardiin verrattuna.

LÄHDEAINEISTO Lähdeaineisto koostuu suomalaisten listayhtiöiden (125 kpl) tilikauden 2010 tilinpäätöksistä. Lisäksi aineisto koostuu sähköpostikyselyistä, jotka lähetettiin niille listayrityksille, joilla muodostui yrityshankinnoissa määräysvallattomien omistajien osuutta. Lähdeaineistona on käytetty myös useita artikkeleita, kirjoja ja suurimpien tilintarkastusyhteisöjen laatimia ohjeistuksia standardiuudistukseen liittyen.

TULOKSET Tutkimuksen tulokset osoittavat, että poikkeuksetta suomalaiset listayhtiöt valitsivat määräysvallattomien omistajien osuuden arvostusmenetelmäksi omistusosuuden arvostamisen suhteellisena osuutena nettovarallisuudesta. Menetelmä valittiin yhtiön oman harkinnan perusteella, eikä pelkästään menetelmän helpomman soveltamisen takia. Yhtiöt ottivat menetelmän valinnassa huomioon myös tilintarkastajan mielipiteen, mutta tekivät päätöksen valinnasta itse. Valintaa perusteltiin muun muassa sillä, että käyvän arvon menetelmää käytettäessä taseen loppusumma kasvaa, mikä taas vaikuttaa keskeisten tunnuslukujen laskentaan. Lisäksi oltiin pyritty valitsemaan yritykselle käyttökelpoisempi menetelmä.

Tutkimuksen tavoitteena oli myös selventää IFRS 3 -standardin muutosta verrattuna aiempaan standardiin. Standardiin tehtiin useita muutoksia, jotka vaikuttavat muun muassa hankkijan tulokseen ja tasearvoihin. Uudistetun standardin sisältö vastaa paremmin US GAAP -standardin sisältöä, joten eri standardeja soveltavien yritysten tilinpäätökset ovat vertailukelpoisempia kuin aiemmin.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.