School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2012
Thesis number: 12929
Kiinteistöpääomarahaston yhteiskuntavastuun raportoinnin kehittäminen - Asuntorahaston näkökulma
Author: Hellman, Jan
Title: Kiinteistöpääomarahaston yhteiskuntavastuun raportoinnin kehittäminen - Asuntorahaston näkökulma
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; organisaatio; organization; kiinteistöt; real estates; sijoitusrahastot; investment funds; pääoma; capital; yhteiskuntavastuu; corporate responsibility; etiikka; ethics; viestintä; communication; sijoittajat; investors
Pages: 93
Key terms: Yhteiskuntavastuu; Yhteiskuntavastuun raportointi; Vastuullinen sijoittaminen; Sijoittajaviestintä; Kiinteistöpääomarahastot
Abstract:
Kiinteistöpääomarahaston yhteiskuntavastuun raportoinnin kehittäminen - Asuntorahaston näkökulma
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.