School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Business Law | 2011
Thesis number: 12955
Vastuu vuokratyöntekijn aiheuttamasta vahingosta
Author: Harjunpää, Marika
Title: Vastuu vuokratyöntekijn aiheuttamasta vahingosta
Year: 2011  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Business Law
Index terms: yritysjuridiikka; business law; työntekijät; workers; työvoiman vuokraus; employee hiring; vastuu; responsibility; vahingonkorvaus; indemnity
Pages: 72
Key terms: työvoiman vuokraus; työnantajan velvollisuudet; vahingonkorvausvastuu
Abstract:
TUTKIELMAN TAVOITTEET

Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten vahingonkorvausvastuu jakautuu vuok-raus- ja käyttäjäyrityksen kesken, kun vuokratyöntekijä aiheuttaa vahingon käyttä-jäyrityksessä työskennellessään. Lisäksi tarkastellaan työnantaja-aseman ja työn-antajalle kuuluvien velvollisuuksien jakautumista ja sitä, miten vahingonkärsijän asema ja sopimussuhteen olemassaolo vaikuttavat vahingonkorvausvelvollisuuden kohdentumiseen.

LÄHDEAINEISTO

Lähteinä on käytetty Suomen kansallista lainsäädäntöä, oikeuskäytäntöä ja koti-maista oikeuskirjallisuutta.

TULOKSET

Tutkielma osoitti, että vahingonkärsijän asemalla on merkittävä vaikutus vahin-gonkorvausvastuun kohdentumiseen. Vaikka vuokratyön oikeussuhteet ovat pää-osin selkeät, on oikeustilassa joitakin kysymyksiä, jotka vaatisivat lainsäätäjän kannanottoa tai oikeustilan tarkentamista esim. oikeuskäytännön kautta. Tällaisia ovat mm. kysymys isännänvastuun käsitteen laajentamisesta käyttäjäyritykseen ja siitä mahdollisesti seuraava kahden isännän yhteisvastuu sekä kysymys vahingon-korvauslain normien soveltamisesta sopimussuhteessa silloin, kun vahingonkor-vausvastuusta ei ole mainintaa sopimuksessa.

Tulokset korostavat huolellisen sopimuksenteon merkitystä työvoimanvuokraus-suhteissa. Erityisen tärkeää tämä on käyttäjäyrityksen kannalta.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.