School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2012
Thesis number: 12962
Taantuman vaikutus tulevaisuudennäkymien raportoinnin laatuun osavuosikatsauksissa
Author: Koponen, Tuula
Title: Taantuman vaikutus tulevaisuudennäkymien raportoinnin laatuun osavuosikatsauksissa
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; raportit; reports; yritysviestintä; business communication; taantuma; recession; ennusteet; forecasts; tulevaisuus; future
Pages: 81
Key terms: tulevaisuudennäkymät; taantuma; laatu; indeksi; Fiva
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, vaikuttiko Suomessa heinäkuussa 2008 alkanut taantuma pörssiyhtiöiden tulevaisuudennäkymien raportoinnin laatuun ja tutkia mahdollista muutosta selittäviä tekijöitä.

Tutkimusaineisto ja sen käsittely

Tutkimusaineisto koostui Helsingin Pörssissä listattujen yhtiöiden osavuosikatsauksissa (n=492) Q1-Q2/2008 ja Q1-Q2/2009 esittämistä tulevaisuudennäkymistä. Tutkimusaineisto kerättiin Thomson One Banker tietokannasta ja yhtiöiden osavuosikatsauksista. Tulevaisuudennäkymistä muodostettiin TN-indeksi, joka kuvaa kuinka hyvin yhtiö noudattaa Fivan standardin 5.2b Liikkeeseenlaskijan ja osakkeenomistajan tiedonantovelvollisuus luvussa 5.7 Tulevaisuudennäkymät antamia suosituksia ja soveltamisohjeita. TN-indeksin muutosta 2008–2009 analysoitiin selittävien muuttujien avulla.

Tulokset

Tutkimuksen mukaan taantuma heikensi vain hieman tulevaisuudennäkymien raportoinnin laatua kahdella ensimmäisellä kvartaalilla 2008–2009, jolloin TN-indeksi laski 3 %. Tutkimuksen tulokset ovat vain suuntaa antavia, koska mitatut muutokset tulevaisuudennäkymien laadussa olivat hyvin pieniä eivätkä ne olleet t-testin ja korrelaatioanalyysin mukaan tilastollisesti merkitseviä. Regressioanalyysin mukaan TN-indeksin muutosta eivät selittäneet yrityksen koko, toimiala, velkaisuus, voitollisuus tai suhde toimialan yleiseen kehitykseen.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.