School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2012
Thesis number: 12963
Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma
Author: Hytönen, Matti
Title: Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; tilinpäätös; balances of books; urakointi; contract work
Pages: 98
Full text:
» hse_ethesis_12963.pdf pdf  size:2 MB (1221869)
Key terms: perustajaurakointi, valmistusasteen mukainen tuloutus, luovutuksen mukainen; tuloutus, IFRIC 15
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittelyä ja verotusta sekä analysoida säännöstöjen välisiä eroja. Tilinpäätöskäsittelyä tarkastellaan KPL:n ja IFRS:n mukaan. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on analysoida IFRIC 15 -tulkinnan voimaantulon vaikutusta perustajaurakointia harjoittavien rakennusyhtiöiden tilinpäätöksiin. Tutkimusaiheen ymmärtämistä syvennetään puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla.

Lähdeaineisto

Tutkimuksen lähdeaineistona on laskentatoimen ja rakennusalan kirjallisuutta ja lehtiartikkeleita. Lisäksi lähdeaineistona ovat kirjanpitoa, verotusta ja asuntokauppaa säätelevät lait, KILA:n yleisohjeet, verohallinnon ohjeet, IFRS- standardit sekä IFRIC 15 -tulkinta. Lähdeaineistona on myös käytetty seitsemän Suomessa toimivan rakennuskonsernin vuosikertomuksia sekä asiantuntijahaastatteluja.

Tutkimuksen toteutus

IFRIC 15:n tilinpäätösvaikutusta analysoidaan vertaamalla seitsemän Suomessa toimivan rakennusyhtiön tilinpäätösinformaatiota vuodelta 2009 sekä ennen että jälkeen IFRIC 15:n soveltamista. Teemahaastattelua varten haastateltiin viittä rakennusalalla työskentelevää laskentatoimen ammattilaista.

Tulokset

Nykyinen verotuskäytäntö on ristiriidassa kirjanpidon säännösten kanssa. IFRIC 15:n jälkeen perustajaurakoinnin tuloutusperiaatteet eroavat KPL:n ja IFRS:n välillä. IFRIC 15:n myötä perustajaurakointihankkeiden tuloutuksessa on siirrytty valistusasteen mukaisesta tulouttamisesta luovutuksen mukaiseen tulouttamiseen. Muutoksella on ollut merkittävä vaikutus rakennusyhtiöiden tilinpäätöksiin.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.