School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Communication | Finnish Business Communication | 2013
Thesis number: 13139
Kuka vastaa? Metonyyminen tekijyys irtisanomisuutisoinnissa
Author: Koliseva, Kiia
Title: Kuka vastaa? Metonyyminen tekijyys irtisanomisuutisoinnissa
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Communication
Academic subject: Finnish Business Communication
Index terms: viestintä; communication; talouselämä; economic life; media; media; journalismi; journalism; uutiset; news reporting; diskurssianalyysi; discourse analysis
Pages: 83
Full text:
» hse_ethesis_13139.pdf pdf  size:720 KB (737235)
Key terms: metonymia; metafora; kriittinen diskurssianalyysi; yhteiskuntavastuu; irtisanomiset; media
Abstract:
Tavoitteet ? Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaiseksi kokonaisuudeksi yritys ?hahmottuu irtisanomisia koskevissa tiedote- ja sanomalehtiteksteissä ja ?millaisiin toimijoihin tai kategorioihin yrityksen nimellä ja siihen viittaavilla ?sanoilla viitataan. Viittaussuhteita tutkitaan erityisesti metonymian käsitteen ?avulla. Tutkimuksessa tarkastellaan myös sitä, onko tiedote- ja ?sanomalehtitekstien välillä eroja metonymioiden käytössä. ?

Tutkimusaineisto ja -menetelmät ? Tutkimusaineisto koostuu matkapuhelinalan sopimusvalmistajan Perloksen ?pörssitiedotteesta sekä siihen liittyvistä Helsingin Sanomien ja ?Kauppalehden lehtiartikkeleista vuodelta 2007. Tutkimuksen teoreettisena ?viitekehyksenä on kriittinen diskurssianalyysi, ja sitä avataan Faircloughin ??(1989 ja 1997) esittämän viestintätilanteen kriittisen analyysin viitekehyksen ?kautta. Tekstitason analyysiin käytetään metonymia-analyysia, jonka avulla ?etsitään erilaisia käyttötapoja puheelle "yrityksestä". ?

Tulokset ? Metonymiat ovat hyvin yleisiä kielenkäyttötapoja puheessa organisaatioista. ?Metonymioilla voidaan irtisanomisuutisoinnissa usein hämärtää toimijaa, ?koska sitä ei ilmaista suoraan. Myös päätöksen takana oleva vastuutaho jää ?epäselväksi. Tutkimuksen aineistosta löytyi neljäntyyppisiä metonymioita: ?organisaatio jäsenestä, organisaatio tapahtumana, organisaatio ?laskennallisena kokonaisuutena ja organisaatio paikkana. Metonymiat ?muodostavat myös monimerkityksisiä kokonaisuuksia toistensa sekä ?metaforisten ilmausten kanssa. ?
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.