School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2013
Thesis number: 13155
Adjusting components of management control system for strategic change - Case: A real estate service provider in Finland
Author: Savolainen, Jenni
Title: Adjusting components of management control system for strategic change - Case: A real estate service provider in Finland
Year: 2013  Language: eng
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; johtaminen; management; ohjausjärjestelmät; control systems; kiinteistöt; real estates; palvelut; service; mittarit; ratings; strategia; strategy; kehitys; development; organisaatio; organization
Pages: 64
Full text:
» hse_ethesis_13155.pdf pdf  size:2 MB (1373740)
Key terms: Management control systems, growth, organisational development, Key Performance indicators, strategy, Johdon ohjausjärjestelmät, kasvu, toiminnan kehittäminen, toiminnanohjausmittarit, strategia
Abstract:
Tutkielma käsittelee johdon ohjausjärjestelmiä ja miten sen komponentteja tulisi muokata organisaatiokehityksen vuoksi. Tutkielma perustuu yhden kiinteistöalan palveluyrityksen tarkasteluun. Osakeyhtiö toimii Suomessa. Tutkielman kohdeyritys haluaa varmistaa, että strategia ymmärretään jokaisella organisaatiotasolla. Siten johdon ohjausjärjestelmän komponentit tulee mukauttaa tähän strategian muutokseen, joka johtuu organisaation kehittämisestä.

Tutkielma on konstruktiivinen tutkimus johdon ohjausjärjestelmistä kohdeyrityksessä. Tutkielma toteutetaan yhdessä kohdeyrityksen edustajien kanssa. Tutkielma keskittyy siihen, miten johdon ohjausjärjestelmiin on päädytty ja miten strateginen muutos vaikuttaa johdon ohjausjärjestelmiin.

Tutkielman kohdeyritys on määritellyt uuden strategian kasvulle. Sen vuoksi kohdeyritys haluaa selventää strategisia tavoitteita ja asettaa yritystasoisia mittareita näille strategisille tavoitteille. Strategiset tavoitteet määritellään jokaiselle johtotasolle. Kohdeyritys on määritellyt kolme strategista tavoitetta ja kaksi niistä otetaan huomioon tässä tutkielmassa. Tämä kaksi tavoitteista liittyvät nykyisen palvelumallin edelleenkehittämiseen. Kolmas tavoite liittyy yritysostoihin, mutta tämä tavoite on jätetty tutkielman ulkopuolelle.

Tutkielma on laadullinen tutkimus, joka perustuu pääasiassa haastatteluihin yrityksessä. Ensin haastatellaan johtoryhmän jäseniä, jotta voidaan ymmärtää, miten strategia on suunniteltu toteutettavan. Seuraavaksi haastatellaan yksikköpäälliköitä. Tämän avulla tiedetään, miten kontrollisysteemi koetaan alemmilla johtotasoilla, ja miten tehokas kontrollisysteemi on ollut. Haastatteluiden avulla saadaan myös käsitys siitä, miten tehokkaasti tavoiteltu strategia on kommunikoitu tähän mennessä, ja miten yksikköpäälliköt ovat ymmärtäneet strategian.

Tutkielma perustuu siihen, miten johdon ohjausjärjestelmien komponenttien painotusta tulisi muuttaa, jotta ohjausjärjestelmä tukisi strategian jalkauttamista. Jotta jalkauttamisessa voidaan onnistua, tutkimuksen perusteella ehdotan, että painotusta lisättäisiin hallinnolliseen, kyberneettiseen ja suunnitteluhorisontin ohjausjärjestelmiin. Näiden ohjausjärjestelmien käytössä on puutteita tällä hetkellä, jotta strategia saataisiin jalkautettua. Tämä lisäksi, kyberneettistä ohjausjärjestelmää tulisi painottaa enemmän kuukausittaisessa raportoinnissa. Muokattu tuloslaskelmapohjainen raportti otettaisiin käyttöön jokaisella johtotasolla, ja siten strategiset tavoitteet saisivat enemmän huomiota. Toiminnanohjausmittareita määritetään sekä yritys- että yksikkötasolle.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.