School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Information and Service Economy | Information Systems Science | 2013
Thesis number: 13195
Successful management of ERP implementations: A case study
Author: Korhonen, Otto
Title: Successful management of ERP implementations: A case study
Year: 2013  Language: eng
Department: Department of Information and Service Economy
Academic subject: Information Systems Science
Index terms: tietojärjestelmät; information systems; tietotalous; knowledge economy; ohjausjärjestelmät; control systems; muutos; change; johtaminen; management; menestyminen; success; riskienhallinta; risk management
Pages: 72
Key terms: Muutosjohtaminen, toiminnanohjausjärjestelmät, käyttöönotto, onnistumistekijät, ERP
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet

Tämän tutkielman tavoitteena on kartoittaa toiminnanohjausjärjestelmien onnistuneeseen käyttöönottoon vaaditut tekijät ja niiden väliset suhteet. Aihetta tarkastellaan käyttöönottavan organisaation johdon näkökulmasta. Tutkielma luo yleiskatsauksen toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoon, aiheeseen liittyvään tutkimukseen ja yleisimpiin ongelmiin. Kirjallisuuden ja haastatteluiden pohjalta tutkielma esittää geneerisen ja helposti lähestyttävän käyttöönoton johtamisen mallin.

Kirjallisuuskatsatus ja metodologia

Yleiskuva ja toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoihin liittyvät teoriat koottiin tieteellisestä kirjallisuudesta. Empiirinen data kerättiin osittainstrukturoiduilla haastatteluilla case-yrityksestä, jolla on menneitä ja meneillään olevia toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoprojekteja. Haastattelut kartoittavat, miten yrityksen edelliset projektit olivat onnistuneet ja minkälaisia johtamisstrategioita niissä käytettiin, miten käynnissäolevaa projektia aiotaan johtaa, ja missä tietojärjestelmäjohtamisen ja muutosjohtamisen osa-alueissa yrityksellä olisi parannettavaa. Yrityksen ja työntekijöiden identiteetti pidettiin salaisena luottamuksellisuuteen liittyvistä syistä.

Tulokset ja päätelmät

Tutkielma luo yleismallin toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon vaikuttavista tekijöistä ja niiden keskinäisistä vaikutussuhteista. Keskeisimmät tunnistetut tekijät ovat käyttäjien hyväksyntä, koulutus, prosessien tehokkuus, datan laatu ja viestintä. Näitä onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä tulisi hallinta relevanteilla strategioilla. Tutkielma paljasti myös, että caseyrityksen tietojärjestelmä- ja muutosjohtamista tulee parantaa, jotta tuleva toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto onnistuisi hyvin.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.