School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2013
Thesis number: 13205
Hyvää työtä - Työnantajabrändi: ominaisuudet ja merkitys työntekijöille
Author: Niskanen, Antti
Title: Hyvää työtä - Työnantajabrändi: ominaisuudet ja merkitys työntekijöille
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; organisaatio; organization; työ; work; yritykset; companies; brandit; brands; henkilöstö; personnel; työntekijät; workers
Pages: 58
Full text:
» hse_ethesis_13205.pdf pdf  size:718 KB (734395)
Key terms: työnantajabrändi; työnantaja; työ; työntekijä; teemahaastattelu; narratiivinen analyysi
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet Tässä tutkimuksessa käsittelen työnantajabrändiä työntekijöiden näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä työnantajabrändin määritelmästä ja sen ominaisuuksista sekä niiden merkityksestä niin mahdollisille työnhakijoille kuin nykyisille työntekijöille.

Tutkimusmenetelmät Tutkimuksen tavoitteena on kuulla työntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia. Haastattelin yhteensä kahdeksaa potentiaalista ja nykyistä työntekijää puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Haastatteluiden myötä kertyneen aineiston analysoin narratiivisen analyysin kautta ja muodostin kaksi tarinaa, jotka havainnollistavat eri asemassa olevien työntekijöiden ajatuksia.

Keskeiset tutkimustulokset Työnantajabrändi koostuu eri ominaisuuksista, joiden painoarvo ja merkitys riippuvat työntekijän tilanteesta. Huomattavan tärkeinä tekijöinä ovat työn tuomat kehitysmahdollisuudet sekä työpaikalla viihtyminen. Työn sisällön osalta tärkeää on haastavuus ja työnantajan suhteen merkitystä on yrityksen maineella sekä toimialalla.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.