School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | SME Business Management | 2013
Thesis number: 13243
SME bank financing and financial constraints from Finnish bank perspective
Author: Kokkonen, Jukka-Pekka
Title: SME bank financing and financial constraints from Finnish bank perspective
Year: 2013  Language: eng
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: SME Business Management
Index terms: pk-yritykset; smes; rahoitus; financing; pankit; banks; päätöksenteko; decision making; luotto; credit; Suomi; Finland
Pages: 66
Key terms: SMEs; pk-yritykset; bank financing; pankkirahoitus; asymmetric information; asymmetrinen informaatio; adverse selection; haitallinen valikointi; moral hazard; moraalikato; financial constraints; rahoitusrajoitteet; credit process; luottopäätösprosessi; lending technologies; lainaustekniikat
Abstract:
Pk-yritysrahoitus on yhä tärkeä tutkimuskohde, sillä pk-yrityksillä on vieläkin vaikeuksia löytää rahoitusta. Tärkein rahoituksen lähde pk-yrityksille on pankit, joten pk-yritysten pankkirahoitusta tulisi tutkia tarkemmin. Empiiristä tutkimusta pankkien luottopäätöksistä ja prosesseista on hyvin vähän, vaikka kirjallisuutta rahoitusmarkkinoiden epätehokkuuksista ja rajoitteista on paljon. Tämä tutkielma tarkastelee pk-yritysten pankkirahoitusta ja rahoitusrajoitteita suomalaisen pankin näkökulmasta. Tutkimusongelma on: Mitkä ovat syyt luottopäätösprosessien rajoituksiin suomalaisissa pankeissa. Tutkielman tavoite on kuvata yleinen luottopäätösprosessi Suomessa ja antaa yrittäjille näkemys pankkirahoitukseen vaikuttavista tekijöistä. Tutkielma vastaa tähän haastattelemalla pankin asiakasvastuuhenkilöitä kyselyllä. Yrityksen investointimallin avulla esitellään rahoitusmarkkinoiden epätehokkuuksia ja rahoitusrajoitusten syntymistä. Lisäksi, asymmetrinen informaatio, joka aiheuttaa haitallista valintaa sekä moraalista riskiä, selitetään kirjallisuuskatsauksessa. Tutkielman tulos on yksityiskohtainen kuvaus luotonmyöntöprosessin vaiheista sekä esittely eri informaatiosta, jota pankki tarvitsee yritykseltä luotonmyöntöprosessin tueksi. Lisäksi, hyödyt ja haitat erilaisten lainaustekniikoiden osalta on esitetty.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.