School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2013
Thesis number: 13255
Raha- ja ei-rahamääräiset mittarit - lyhytnäköisen osaoptimoinnin haaste
Author: Matilainen, Tuomas
Title: Raha- ja ei-rahamääräiset mittarit - lyhytnäköisen osaoptimoinnin haaste
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; arviointi; evaluation; mittarit; ratings; optimointi; optimization
Pages: 114
Full text:
» hse_ethesis_13255.pdf pdf  size:2 MB (1801618)
Key terms: rahamääräiset mittarit, ei-rahamääräiset mittarit, suorituksenmittaus, aikajänne, lyhytnäköisyys, pitkänajan arvo, osaoptimointi
Abstract:
Tässä laadullisessa case-tutkimuksessa tarkastellaan raha- ja ei-rahamääräisiä mittareita sekä niiden käyttöä kansainväliseen konserniin ja ketjuun kuuluvassa suomalaisessa tytäryhtiössä. Keskiössä ovat näihin mittareihin vaikuttava aikajänne ja toisaalta myös mittareiden vaikutus aikajänteeseen, jolla yrityksessä toimitaan. Huomiota kiinnitetään erityisesti ei-rahamääräisten mittareiden väitettyyn strategiseen, pitkänajan arvoa luovaan merkitykseen.

Tutkimuksessa osoitetaan, että viime vuosikymmeninä muodikkaiksi nousseet ajatukset ei-rahamääräisten mittareiden pitkänajan arvoa luovista, strategisista merkityksistä ja toisaalta rahamääräisiin mittareihin liitetyt lyhytnäköisyysseuraukset eivät pidäkään aina paikkaansa. Ei-rahamääräiset mittarit voivat olla lyhytnäköisen osaoptimoinnin kohteina ja sitä aiheuttavina siinä missä rahamääräisetkin mittarit, ja rahamääräiset mittarit voivat puolestaan luoda pitkänajan arvoa siinä missä ei-rahamääräisetkin mittarit. Tässä mielessä tutkimus on samoilla linjoilla joidenkin aikaisempienkin tutkimusten kanssa, mutta päähuomio ei ole niinkään mittareiden käyttötyylissä vaan enemmänkin aikajänteen ilmenemisessä mittareissa ja aikajänteen syissä.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.